Hlavní obsah

nevěřící

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohabelieve in God

Tomáš: nevěřící TomášDoubting Thomas

se, si: Věří si.He is self-confident.

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

nevěřící: nevěřící Tomášdoubting Thomas

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.

credence: věřit čemuform. give credence to sth

faith: věřit si, mít sebedůvěruhave faith in osf

put: vkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemuput one's trust in sb/sth

suspicious: nevěřit, nedůvěřovat komu, podezírat kohobe suspicious of sb

believe: Pokud si věříš ...If you believe in yourself ...

firm: Pevně věřím, že...It is my firm belief that...

oneself: Člověk může věřit jen sám sobě.One can trust only oneself.

trust: Dá se mu věřit?Can he be trusted?