Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) anat. eyehovor. optic, peeperNěco mi spadlo do oka.Something got in my eye.na vlastní očiwith one's own eyes
  2. (smyčka) loop(stahovací) noose(u sítě) mesh(nástraha) snarepuštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run
  3. (karetní hra) blackjack, twenty-one

Vyskytuje se v

třeštit: dívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sthtřeštit oči, třeštit zrak

valit: poulit na koho/co goggle, zírat stare at sb/sthvalit oči

vypoulit: co pop (out) one's eyesvypoulit oči

babočka: peacock (butterfly)babočka paví oko

bledě: pale blue eyesbledě modré oči

hladový: hungry eyes, chtivé covetous eyeshladové oči

koulet: roll one's eyeskoulet očima

kruh: undereye circles, circles under the eyeskruhy pod očima

kuří: cornkuří oko

mhouřit: narrow one's eyes, squint, squinchmhouřit oči

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

obrace: purl (stitch)pletení/oko obrace

oko: with one's own eyesna vlastní oči

pálení: smarting eyespálení očí

poulit: stare, gape, goggle, hovor. gawk at sbpoulit oči na koho vyjeveně hledět

pozorovatelný: observable with the naked eyepozorovatelný pouhým okem

převázat: blindfold sbpřevázat komu oči (páskou)

přivřít: narrow one's eyespřivřít oči

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

pustit: punčocha ladder, na pletenině ap. drop a stitchpustit oko

skleněný: glass eye/doorskleněné oko/dveře

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

volský: fried egg, sunny side up egggastr. volské oko

vraní: herb Parisbot. vraní oko (čtyřlisté)

výška: at eye levelve výšce očí

zamhouřit: narrow one's eyes, zamžourat squintzamhouřit oči

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

mandlový: almond-eyed girldívka s mandlovýma očima

na: with one's own eyesna vlastní oči

namáhat: strain one's eyesnamáhat (si) oči

proletět: scan (through) sthprolétnout co očima

přimhouřit: narrow one's eyes, mžourat squintpřimhouřit oči

skelný: glassy eyesskelné oči

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slepý: blind in one eyeslepý na jedno oko

váček: (under) eye bags, bags under the eyesváčky pod očima

vykulit: His eyes popped ...Vykulil oči ...

výše: at eye levelve výši očí

vytřeštěný: eyes widened in horroroči vytřeštěné hrůzou

vyvalit: His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.Vyvalil oči.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

zaclonit: He shaded his eyes from the light.Zaclonil si oči před světlem.

zavázat: blindfold sbzavázat komu oči

zavřít: close one's eyes/mouthzavřít oči/ústa

bít: stick/stand out (like a sore thumb), leap to the eyebít do očí být nápadný

mysl: Out of sight, out of mind.Sejde z o očí, sejde z mysli.

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pěst: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko nápadný

pravda: face the truthpodívat se pravdě do očí

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

pulec: have bulging eyes, be bug-eyedmít oči jako pulec vypouklé

sejít: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

stopka: keep one's eyes peeledmít oči na stopkách

trn: be a thorn in sb's sidebýt komu trnem v oku

vypadnout: He is the spitting image of his father.Jako by otci z oka vypadl.

vyškrábat: scratch sb's eyes outvyškrábat komu oči

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

ocular: ocular movementspohyby očí

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

open: open one's eyesotevřít oči

privacy: in privacyv soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očima

reduction: fot. red-eye reductionpotlačení efektu červených očí

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

sight: in full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.

slant: slant(ed)/slanting eyesšikmé oči

sore: sore eyespálení očí

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stitch: drop a stitchpustit oko při pletení

unaided: visible to the unaided eyeviditelný pouhým okem

visible: visible to the naked eyeviditelný pouhým okem bez přístroje

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

itchy: I've got itchy eyes.Svědí mě oči.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

make-believe: It is just make-believe.Je to jen jako/na oko.

vision: My vision went black.Zatmělo se mi před očima.

plain: esp. AmE in plain sightpřen. (všem) na očích, zcela viditelný

kulit: na koho/co goggle, zírat ap. gaze at sb/sth, stare wide-eyedkulit oči