Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) anat. eyehovor. optic, peeperNěco mi spadlo do oka.Something got in my eye.na vlastní očiwith one's own eyes
  2. (smyčka) loop(stahovací) noose(u sítě) mesh(nástraha) snarepuštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run
  3. (karetní hra) blackjack, twenty-one

Vyskytuje se v

kulit: kulit očina koho/co goggle, zírat ap. gaze at sb/sth, stare wide-eyed

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sth

valit: valit očipoulit na koho/co goggle, zírat stare at sb/sth

vypoulit: vypoulit očico pop (out) one's eyes

babočka: babočka paví okopeacock (butterfly)

bledě: bledě modré očipale blue eyes

hladový: hladové očihungry eyes, chtivé covetous eyes

koulet: koulet očimaroll one's eyes

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

kuří: kuří okocorn

mhouřit: mhouřit očinarrow one's eyes, squint, squinch

mžitka: mžitky před očimablack spots in front of one's eyes

obrace: pletení/oko obracepurl (stitch)

pálení: pálení očísmarting eyes

poulit: poulit oči na koho vyjeveně hledětstare, gape, goggle, hovor. gawk at sb

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable with the naked eye

převázat: převázat komu oči (páskou)blindfold sb

přivřít: přivřít očinarrow one's eyes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

pustit: pustit okopunčocha ladder, na pletenině ap. drop a stitch

skleněný: skleněné oko/dveřeglass eye/door

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

volský: gastr. volské okofried egg, sunny side up egg

vraní: bot. vraní oko (čtyřlisté)herb Paris

výška: ve výšce očíat eye level

zamhouřit: zamhouřit očinarrow one's eyes, zamžourat squint

kapat: kapat (si) kapky do očíput drops into one's eyes

kazit: kazit si oči/zdravíruin one's eyes/health

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

mandlový: dívka s mandlovýma očimaalmond-eyed girl

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

na: na vlastní očiwith one's own eyes

namáhat: namáhat (si) očistrain one's eyes

proletět: prolétnout co očimascan (through) sth

přimhouřit: přimhouřit očinarrow one's eyes, mžourat squint

skelný: skelné očiglassy eyes

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slepý: slepý na jedno okoblind in one eye

váček: váčky pod očima(under) eye bags, bags under the eyes

valit: Užasle (na ni) valil oči.He goggled (at her) in surprise.

vykulit: Vykulil oči ...His eyes popped ...

vypoulit: Vypoulila oči.Her eyes popped out.

výše: ve výši očíat eye level

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzoueyes widened in horror

vyvalit: Vyvalil oči.His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zavázat: zavázat komu očiblindfold sb

zavřít: zavřít oči/ústaclose one's eyes/mouth

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pěst: být jako pěst na oko nápadnýstick out like a sore thumb

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack

pulec: mít oči jako pulec vypoukléhave bulging eyes, be bug-eyed

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

stopka: mít oči na stopkáchkeep one's eyes peeled

trn: být komu trnem v okube a thorn in sb's side

vypadnout: Jako by otci z oka vypadl.He is the spitting image of his father.

vyškrábat: vyškrábat komu očiscratch sb's eyes out

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.He didn't sleep a wink.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

ocular: ocular movementspohyby očí

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

open: open one's eyesotevřít oči

privacy: in privacyv soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očima

reduction: fot. red-eye reductionpotlačení efektu červených očí

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

sight: in full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí

slant: slant(ed)/slanting eyesšikmé oči

sore: sore eyespálení očí

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stitch: drop a stitchpustit oko při pletení

unaided: visible to the unaided eyeviditelný pouhým okem

visible: visible to the naked eyeviditelný pouhým okem bez přístroje

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

itchy: I've got itchy eyes.Svědí mě oči.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

make-believe: It is just make-believe.Je to jen jako/na oko.

vision: My vision went black.Zatmělo se mi před očima.

plain: esp. AmE in plain sightpřen. (všem) na očích, zcela viditelný