Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) anat. eyehovor. optic, peeperna vlastní očiwith one's own eyes
  2. (smyčka) loop(stahovací) noose(u sítě) mesh(nástraha) snarepuštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run
  3. (karetní hra) karet. blackjack, twenty-one

Vyskytuje se v

třeštit: dívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sthtřeštit oči, třeštit zrak

valit: poulit na koho/co goggle, zírat stare at sb/sthvalit oči

vypoulit: co pop (out) one's eyesvypoulit oči

babočka: peacock (butterfly)babočka paví oko

bledě: pale blue eyesbledě modré oči

hladový: hungry eyes, chtivé covetous eyes, dychtivé esurient eyeshladové oči

koulet: roll one's eyeskoulet očima

kruh: undereye circles, circles under the eyeskruhy pod očima

kuří: cornkuří oko

mhouřit: narrow one's eyes, squint, squinchmhouřit oči

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

obrace: purl (stitch)pletení/oko obrace

oko: with one's own eyesna vlastní oči

pálení: smarting eyespálení očí

poulit: stare, gape, goggle, hovor. gawk at sbpoulit oči na koho vyjeveně hledět

pozorovatelný: observable with the naked eyepozorovatelný pouhým okem

převázat: blindfold sbpřevázat komu oči (páskou)

přivřít: narrow one's eyespřivřít oči

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

pustit: punčocha ladder, na pletenině ap. drop a stitchpustit oko

skleněný: glass eye/doorskleněné oko/dveře

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

volský: fried egg, sunny side up egggastr. volské oko

vraní: herb Parisbot. vraní oko (čtyřlisté)

výška: at eye levelve výšce očí

zamhouřit: narrow one's eyes, zamžourat squintzamhouřit oči

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

na: with one's own eyesna vlastní oči

namáhat: strain one's eyesnamáhat (si) oči

proletět: scan (through) sthprolétnout co očima

přimhouřit: narrow one's eyes, mžourat squintpřimhouřit oči

skelný: glassy eyesskelné oči

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slepý: blind in one eyeslepý na jedno oko

váček: (under) eye bags, bags under the eyesváčky pod očima

vykulit: His eyes popped ...Vykulil oči ...

výše: at eye levelve výši očí

vytřeštěný: eyes widened in horroroči vytřeštěné hrůzou

vyvalit: His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.Vyvalil oči.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

zaclonit: He shaded his eyes from the light.Zaclonil si oči před světlem.

zavázat: blindfold sbzavázat komu oči

zavřít: close one's eyes/mouthzavřít oči/ústa

bít: stick/stand out (like a sore thumb), leap to the eyebít do očí být nápadný

mysl: Out of sight, out of mind.Sejde z o očí, sejde z mysli.

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pěst: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko nápadný

pravda: face the truthpodívat se pravdě do očí

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

pulec: have bulging eyes, be bug-eyedmít oči jako pulec vypouklé

sejít: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

stopka: keep one's eyes peeledmít oči na stopkách

trn: be a thorn in sb's sidebýt komu trnem v oku

vypadnout: He is the spitting image of his father.Jako by otci z oka vypadl.

vyškrábat: scratch sb's eyes outvyškrábat komu oči

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

ocular: ocular movementspohyby očí

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

open: open one's eyesotevřít oči

privacy: in privacyv soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očima

reduction: fot. red-eye reductionpotlačení efektu červených očí

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovat

slant: slant(ed)/slanting eyesšikmé oči

sore: sore eyespálení očí

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stitch: drop a stitchpustit oko při pletení

unaided: visible to the unaided eyeviditelný pouhým okem

visible: visible to the naked eyeviditelný pouhým okem bez přístroje

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

itchy: I've got itchy eyes.Svědí mě oči.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

vision: My vision went black.Zatmělo se mi před očima.

kulit: na koho/co goggle, zírat ap. gaze at sb/sth, stare wide-eyedkulit oči