Hlavní obsah

zrak

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smysl) (eye)sight, vision, sense of sightztratit zrak oslepnoutlose one's sightmít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight
  2. kniž.(oči) eyesvytřeštit zrakopen one's eyes wide
  3. kniž.(pohled) lookkniž.(upřený) gazeupřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sthsklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes downodvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

Vyskytuje se v

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

zamlžit se: Zamlžil se mi zrak.My vision blurred.

ostříž: mít zrak jako ostřížbe hawk-eyed

vytřít: hovor. vytřít komu zrakoutsmart, outwit, outdo sb

eyesight: zhoršující se zrakfailing eyesight

fix: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

impairment: zrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchuvisual/hearing impairment

look: odvrátit zrak, podívat se jinamlook the other way

-saving: operace na záchranu zrakusight-saving operation

sight: ztráta zrakuloss of sight

vision: vada zrakuimpaired vision

weak: slabý zrakweak sight

sighted: se slabým zrakempoor(ly)-sighted

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sth