Hlavní obsah

zrak

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smysl) (eye)sight, vision, sense of sightztratit zrak oslepnoutlose one's sightmít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight
  2. kniž.(oči) eyesvytřeštit zrakopen one's eyes wide
  3. kniž.(pohled) lookkniž.(upřený) gazeupřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sthsklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes downodvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

Vyskytuje se v

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sth

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

zamlžit se: Zamlžil se mi zrak.My vision blurred.

ostříž: mít zrak jako ostřížbe hawk-eyed

vytřít: hovor. vytřít komu zrakoutsmart, outwit, outdo sb

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

sight: loss of sightztráta zraku

vision: impaired visionvada zraku

weak: weak sightslabý zrak

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

sighted: poor(ly)-sightedse slabým zrakem