Hlavní obsah

sight [saɪt]

Podstatné jméno

  1. zrak, viděníloss of sightztráta zrakuhave long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký
  2. of sth pohled na co, spatření čehoat the sight of sthpři pohledu na co, při spatření čehoget a sight of sthzahlédnout, uvidět, spatřit coin full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.
  3. přen.obrázek viděná scenérie ap.You look a sight!Ty (ale) vypadáš! strašně ap.
  4. dohled oblast, která je vidět
  5. zaměřovač optický - zbraně, přístroje ap.gun sightzaměřovač palné zbraně
  6. sights mířidla na pušce ap.
  7. sights památky, turistické zajímavosti, pamětihodnosti

Příslovce

  • a sight hovor.mnohem, daleko, o poznání jaký ve srovnávánínot by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

Vyskytuje se v

catch: catch sight, catch a glimpse of sb/sthzahlédnout koho/co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

fade: fade from sightmizet z dohledu

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

sighted: partially sightedčástečně vidoucí

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

weak: weak sightslabý zrak

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

sighted: poor(ly)-sightedse slabým zrakem

eye: It is a sight for sore eyes.Je to radost pohledět.

plain: esp. AmE in plain sightpřen. (všem) na očích, zcela viditelný