Hlavní obsah

sight [saɪt]

Příslovce

  • a sight hovor.mnohem, daleko, nesrovnatelně jaký ve srovnávánínot by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

Vyskytuje se v

sight: sightsmířidla na pušce ap.

catch: catch a sight of sb/sthzahlédnout koho/co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

fade: fade from sightmizet z dohledu

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

sighted: partially sightedčástečně vidoucí

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

weak: weak sightslabý zrak

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

eye: It is a sight for sore eyes.Je to radost pohledět.