Hlavní obsah

sighted [ˈsaɪtɪd]

Přídavné jméno

  1. vidící, vidomý, vidoucí oproti nevidomýmpoor(ly)-sightedse slabým zrakempartially sightedčástečně vidoucí
  2. spatřený UFO ap.

Vyskytuje se v

sight: sightsmířidla na pušce ap.

catch: catch a sight of sb/sthzahlédnout koho/co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

fade: fade from sightmizet z dohledu

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

sighted: partially sightedčástečně vidoucí

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

weak: weak sightslabý zrak

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

eye: It is a sight for sore eyes.Je to radost pohledět.

dohled: out of sightmimo dohled

historický: historical sighthistorická památka

pohledět: hovor. be a sight for sore eyes, be a joy to beholdbýt radost pohledět na koho/co

pustit: lose sight of sthpustit ze zřetele co

směnka: sight/blank billvista/bianko směnka

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

zajímavost: place of interest, sight, tourist attractionturistická zajímavost

zmizet: disappear from sight, get out of sightzmizet z dohledu

zrak: have good/poor (eye)sightmít dobrý/špatný zrak

nedohledno: There is no solution in sight.Řešení je v nedohlednu.

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

spatřit: UFO was sighted/seen.Bylo spatřeno UFO.

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zatajit se: The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.Při tom pohledu se mu zatajil dech.

žalostný: He was a sorry sight.Byl na něj žalostný pohled.

mysl: Out of sight, out of mind.Sejde z o očí, sejde z mysli.

oko: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pohled: love at first sightláska na první pohled

sejít: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

zálusk: have an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sbmít zálusk na co/koho