Hlavní obsah

sight [saɪt]

Podstatné jméno

  1. zrak, viděníloss of sightztráta zrakuhave long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký
  2. of sth pohled na co, spatření čehoat the sight of sthpři pohledu na co, při spatření čehoget a sight of sthzahlédnout, uvidět, spatřit coin full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.
  3. přen.obrázek viděná scenérie ap.You look a sight!Ty (ale) vypadáš! strašně ap.
  4. dohled oblast, která je vidět
  5. zaměřovač optický - zbraně, přístroje ap.gun sightzaměřovač palné zbraně
  6. sights mířidla na pušce ap.
  7. sights památky, turistické zajímavosti, pamětihodnosti

Příslovce

  • a sight hovor.mnohem, daleko, o poznání jaký ve srovnávánínot by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

Vyskytuje se v

catch: catch sight, catch a glimpse of sb/sthzahlédnout koho/co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

fade: fade from sightmizet z dohledu

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

sighted: partially sightedčástečně vidoucí

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

weak: weak sightslabý zrak

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

sighted: poor(ly)-sightedse slabým zrakem

eye: It is a sight for sore eyes.Je to radost pohledět.

plain: esp. AmE in plain sightpřen. (všem) na očích, zcela viditelný

dohled: mimo dohledout of sight

historický: historická památkahistorical sight

pohledět: být radost pohledět na koho/cohovor. be a sight for sore eyes, be a joy to behold

pustit: pustit ze zřetele colose sight of sth

směnka: vista/bianko směnkasight/blank bill

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zmizet: zmizet z dohledudisappear from sight, get out of sight

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.There is no solution in sight.

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

spatřit: Bylo spatřeno UFO.UFO was sighted/seen.

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

žalostný: Byl na něj žalostný pohled.He was a sorry sight.

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pohled: láska na první pohledlove at first sight

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

zálusk: mít zálusk na co/kohohave an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sb