Hlavní obsah

view [vjuː]

Podstatné jméno

  1. on sth pohled, názor, stanovisko na coI take the view that ...Vidím to tak, že ...Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.
  2. of sth, from sth výhled, vyhlídka na co, odkud z okna ap.
  3. výhled, zorné pole, dohled kohoin viewv zorném poli, na dohledview anglezorný úhelcome into viewobjevit se na dohled
  4. náhled na stránku dokumentu ap.
  5. prohlídka, inspekce soudní ap.order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

Vyskytuje se v

block: block sb's viewbránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhled

over: view over sthvýhled na co

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

view: in view ofvzhledem k čemu, s ohledem na, se zřetelem co

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

mirror: motor. rear-view mirrorzpětné zrcátko

rear: rear viewpohled zezadu

scenic: scenic view(krásná) vyhlídka

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

command: command a view of sthskýtat výhled na co

bok: side viewpohled z boku profil

bránit: obstruct sb's view of sthbránit komu ve výhledu na co

celkový: general view of sthcelkový pohled na co

dohled: (with)in viewna dohled

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

pohled: from my point of viewz mého pohledu

výměna: exchange of views/opinionsvýměna názorů

vzhledem k: given (the fact) that, in view of the fact that, jelikož sincevzhledem k tomu, že

z, ze: from bird's eye viewz ptačí perspektivy

zrcátko: rear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirrormotor. zpětné zrcátko

žabí: worm's eye viewpohled z žabí perspektivy

blokovat: be blocking sb's viewblokovat komu výhled

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

názor: I hold the view/opinion that ...Jsem toho názoru, že ...

překážet: block sb's viewpřekážet komu ve výhledu

seshora: view from abovepohled seshora

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

uchvátit: I was enthralled by the view.Ten výhled mě uchvátil.

uvítat: We would welcome your views.Uvítali bychom vaše názory.

vadit: block sb's viewvadit komu ve výhledu

vidět: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

volný: unobstructed/clear viewvolný výhled

výhled: have a nice view of sthmít pěkný výhled na co

zastávat: I hold the view/advocate that ...Zastávám názor, že ...

perspektiva: bird's eye viewpřen. ptačí perspektiva

vyměnit: exchange views on sthvyměnit si názory na co

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy