Hlavní obsah

view [vjuː]

Podstatné jméno

  1. on sth pohled, názor, stanovisko na coI take the view that ...Vidím to tak, že ...Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.
  2. of sth, from sth výhled, vyhlídka na co, odkud z okna ap.
  3. výhled, zorné pole, dohled kohoin viewv zorném poli, na dohledview anglezorný úhelcome into viewobjevit se na dohled
  4. náhled na stránku dokumentu ap.
  5. prohlídka, inspekce soudní ap.order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

Vyskytuje se v

block: block sb's viewbránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhled

over: view over sthvýhled na co

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

mirror: motor. rear-view mirrorzpětné zrcátko

rear: rear viewpohled zezadu

scenic: scenic view(krásná) vyhlídka

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

command: command a view of sthskýtat výhled na co