Hlavní obsah

ignore [ɪgˈnɔː]

Vyskytuje se v

the: We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.

přimhouřit: pominout ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sthpřen. přimhouřit oko nad čím