Hlavní obsah

ignore [ɪgˈnɔː]

Vyskytuje se v

the: We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack