Hlavní obsah

heed [hiːd]

Vyskytuje se v

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sthvěnovat pozornost čemu