Hlavní obsah

heed [hiːd]

Vyskytuje se v

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth