Hlavní obsah

notice [ˈnəʊtɪs]

Podstatné jméno

  1. oznámení, upozornění psaná a vyvěšenánotice boardnástěnka, vývěskapublic noticeveřejné oznámení, vyhláškanotice paperpořad dne, přehled projednávaných záležitostí parlamentu
  2. oznámení předem, avízo před událostígive noticevypovědět, oznámit výpověď právního vztahunotice to quitvýpověď z nájmu/bytu od pronajímatelepráv. notice to appearpředvolání (k soudu)
  3. recenze článek o divadelní hře ap.
  4. výpověď vkladu, z práce, z bytu ap.hour's noticehodinová výpověďdismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z prácenotice periodvýpovědní lhůta účtu ap.
  5. (po)všimnutí, pozornost osoby

Vyskytuje se v

bankruptcy: bankruptcy noticeupozornění na možnost (zahájení) konkurzu dlužníka

death: death noticeúmrtní oznámení

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

period: notice periodvýpovědní lhůta

quit: notice to quitvýpověď z nájmu/bytu od pronajímatele

renewal: ekon. renewal noticevýzva k obnovení pojistky

termination: termination noticevýpověď, oznámení o vypovězení smluvního vztahu

case: in case you didn't noticejestli sis nevšiml

read: The notice read: ...Na ceduli stálo: ...

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

dopředu: seven days' noticeoznámení sedm dní dopředu

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

lhůta: notice periodvýpovědní lhůta vkladu ap.

odvolání: until further noticeaž do odvolání

oznámení: death noticeúmrtní oznámení

pořad: agenda, parlamentu notice paperpořad jednání

povolávací: call-up papers, BrE draft noticevoj. povolávací rozkaz

povšimnutí: be worth noticingstát za povšimnutí

propustit: dismiss sb without notice, zast. give sb an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

tabule: BrE notice/AmE bulletin boardvývěsní tabule

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sthvěnovat pozornost čemu

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

vývěsní: BrE notice boardvývěsní tabule

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

stát: be worthy of notice, be worth mentioningstát za zmínku

všimnout si: I didn't notice it., I missed it.Nevšiml jsem si toho.

zbavit: remove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb, give sb notice sbzbavit funkce koho

notice: worth noticingstojící za povšimnutí