Hlavní obsah

read [riːd]

Slovesopt&pp read

 1. sth (pře)číst copřen. read sb's lipsodezírat komu ze rtůread sb's handvěštit komu z dlaněread osf/sb to sleepuspat se/koho čtením
 2. sth to sb předčítat co komu
 3. read music hud.znát noty
 4. být napsáno, stát co kde na ceduli ap.The notice read: ...Na ceduli stálo: ...
 5. číst se, být napsán jak o stylu psaní ap.
 6. sth as sth chápat, pojímat, interpretovat co jak hru jako alegorii ap.
 7. read sb's mindčíst komu myšlenky
 8. sb/sth prohlédnout koho, rozluštit, vyčíst co pocity z gest ap.
 9. sb slyšet koho přes vysílačku
 10. sth odečítat z čeho data na přístroji ap.
 11. sth ukazovat (na stupnici) co hodnotu, teplotu ap.

Související hesla

pt&pp of read

Vyskytuje se v

mind: read sb's mindčíst myšlenky komu

read: read musicznát noty

read into: read sth intosth vykládat si, chápat co jak i mylně

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

comprehension: reading comprehensionporozumění čtenému textu

glass: reading-glassesbrýle na čtení

matter: reading matterčtivo, (text ke) čtení co lze číst

meter: read the gas meterodčítat plynoměr

palm: read sb's palmčíst komu z ruky

reading: heavy readingnáročná četba

time: time for readingchvíle na čtení

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

lip: read sb's lipsodezírat ze rtů komu

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

that: What is that you are reading?Co to čteš?

autorský: author readingautorské čtení

brýle: reading glassesbrýle na čtení

četba: when reading sthpři četbě čeho

čtecí: čtečka reading device, reader, pro hlasatele BrE Autocue, AmE Teleprompterčtecí zařízení

čtení: reading glassesbrýle na čtení

lampa: table lamp, reading lampstolní lampa

myšlenka: read sb's mind/thoughtsčíst komu myšlenky

odečet: read sthprovést odečet čeho

přečíst (si): read sth at one sittingpřečíst co jedním dechem

ruka: read sb's palmhádat komu z ruky

snímací: scan head, čtecí read headsnímací hlava

stolní: reading/table lampstolní lampa

věštění: palmistry, palm readingvěštění z ruky

věštit: read sb's palmvěštit z ruky komu

vyložit: read the cards for sbvyložit komu karty

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

číst: read aloudčíst nahlas

dál: Read on., Go on reading.Čti dál.

pokračovat: Go on reading.Pokračuj ve čtení.

pozpátku: read backwardsčíst pozpátku

stačit: You only have to read it., All you have/need to do is read it.Stačí si to přečíst.

umět: Can you read?Umíš číst?

začít: Start reading.Začni číst.

zadání: Read the instructions carefully.Přečtěte si pečlivě zadání.

mezi: read between the linespřen. číst mezi řádky

řádek: read between the linespřen. číst mezi řádky