Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) armzlomit si rukubreak one's armrozpřáhnout rucespread (out) one's armsRuce vzhůru!Hands up!stoj na rukouhandstandna dosah rukywithin arm's reach
  2. (dlaň) hand, palmumýt si rucewash one's handspotřást si rukou s kýmshake hands with sbhádat komu z rukyread sb's palm
  3. (strana) hand, side

Vyskytuje se v

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

nehet: nehty na ruce/nozefingernails/toenails

pěst: zatnout ruku v pěstclench one's fist

podání: podání rukyhandshake

podat: podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb

pomocný: pomocná rukahelping hand

potřesení: potřesení rukouhandshake, handshaking

požádat: požádat o ruku kohomake a proposal, propose (marriage) to sb

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

při: při ruceat hand, handy, near to hand

rozhazovat: rozhazovat rukamaflail one's hands, gestikulovat gesticulate (wildly)

ruka: Ruce vzhůru!Hands up!

sevřít: sevřít (ruku v) pěstclench one's fist

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

stisk: stisk rukysqueeze of the hand, potřesení handshake

stisknout: stisknout komu rukupevně squeeze sb's hand

stoj: stoj na hlavě/rukouheadstand/handstand

svěřit se: svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

věštění: věštění z rukypalmistry, palm reading

věštit: věštit z ruky komuread sb's palm

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Put/Stick them up!

zadřít si: zadřít si třísku do rukyrun/get a splinter in one's hand

založit: založit rucefold one's arms

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

zvednout: přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb

drhnout: drhnout si ruce při mytíscrub one's hands

chytit: Chytil jsem ho za ruku.I took him by the hand.

kapsa: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

nastavit: nastavit rukuhold out one's hand

natáhnout: Natáhl ruku.He stretched out his hand.

natřít: natřít si ruce krémemput cream on one's hands

osušit: osušit si rucedry one's hands

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

políbit: políbit komu rukukiss sb's hand

potřást: potřást komu rukoushake sb's hand, shake hands with sb

pravý: pravá rukathe right hand

rozvázat: rozvázat komu ruceuntie sb's hands

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

spálit: Spálil jsem si ruku.I have burnt my hand.

strčit: strčit si ruce do kapesput one's hands in one's pockets

svázat: svázat komu rucetie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb down

šít: šít co na stroji/v rucesew sth on a sewing machine/by hand

špinavý: špinavé ruce/šaty/nádobídirty hands/clothes/dishes

tetovat: Dal se tetovat na ruce.He had his hand tattooed.

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

utřít: Utři si ruce do ručníku.Wipe your hands on the towel.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vzít: Vzala mě za ruku ...She took me by the hand.

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

zavázat: zavázat komu rucetie sb's hands

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.arm in a sling

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

dobrý: v dobrých rukouin good hands

druhý: z druhé ruky i informace ap.(obtained at) second-hand, z doslechu on the grapevine

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

kráčet: kráčet ruku v ruce s čímgo hand in hand with sth

levý: Má obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

špinit: špinit si ruce čímdirty one's hands with sth

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

vymknout se: vymknout se z rukou situace ap.get out of hand

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs

arm: na dosah rukywithin arms reach

attention: k rukám koho dopis ap., na vědomí komufor the attention of

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

cross: zkřížit rucecross one's arms

dryer: sušič rukou, sušák na ruce horkovzdušnýhand dryer

extend: podat komu rukuextend one's hand to sb

lomit: lomit rukamabědovat wring* one's hands

firm: pevná rukafirm hand

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

free: dát komu volnost/volnou ruku v čemleave sb free to do sth

grab: jídlo/svačinka do ruky co si lze vzít a sníst kdekoligrab-and-go meal

grip: i přen. mít co pevně v rukouhave a firm grip on sth

guard: chrániče rukou řídítek motorky ap.hand guards

hand: držet co v rucehold sth in one's hand

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

join: chytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželůmjoin hands

knuckle: koš, kryt ruky korduknuckle-bow

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

limp: přen. leklá ryba, chabý stisk rukylimp handshake

longhand: (normálně) rukou psanýin longhand

offer: nabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.offer one's hand to sb

palm: číst komu z rukyread sb's palm

press-up: kliky na jedné ruceone-arm(ed) press-ups

proposal: požádat o ruku kohomake a proposal to sb

readily: ihned k dispozici, přen. ihned po rucereadily available

robotic: mechanická rukarobotic arm

sanitizer: dezinfekce na rucehand sanitizer

shaped: ve tvaru ruky, ručně tvarovanýhand-shaped

squeeze: stisknout komu rukusqueeze sb's hand

steady: jistá ruka při míření ap.steady hand

stick: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

thrash: mlátit kolem sebe/kopat rukama/nohamathrash one's arms/legs about

together: sepnout ruceclasp one's hands together

turn in: vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)turn osf in (to the police)

twist: zkroutit komu rukutwist sb's arm

wandering: ruce šmátralky toho, kdo rád někoho osaháváwandering hands

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

broken: zlomená rukabroken arm

clasp: sepnout ruceclasp one's hands

lay: Položila mu ruku na rameno.She laid her hand on his shoulder.

pins and needles: Brní mě ruka.I have pins and needles in my arm.

rest: Opřel si ruce o stůl.He rested his arms on the table.

rub: mnout si rucerub one's hands (together)

slip: Nůž mu vyklouzl z ruky.The knife slipped out of his hand.

up: Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.He put his hand up.

wipe: Otřel si ruce do ručníku.He wiped his hands on a towel.

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque

twiddle: točit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelkytwiddle one's thumbs