Hlavní obsah

složit

Dokonavé sloveso

  1. (přeložit ap.) co fold (up) sthŽidle se dá snadno složit.The chair folds easily.složit ruce na prsoufold one's arms
  2. (v celek) co put sth together, assemble(sestavit) set up sth
  3. (vytvořit dílo) co compose, write sthsložit báseňwrite a poem
  4. (zkoušku) co pass sthSložil úspěšně zkoušku.He passed the exam.složit přísahutake an oath, (při nástupu do funkce) be sworn in
  5. (položit dolů) co put (down) sth, koho(srazit pěstí) knock sb down(protivníka na zem) fell sb
  6. (dát) co put(urovnat) arrange, tidy (up) sth
  7. (zaplatit) co pay (in)(uložit částku) deposit sthsložit kauciza koho bail sb out, za co (za byt ap.) make a deposit on sth
  8. (funkci ap.) co resign (from) sth, give up, renounce sth

Vyskytuje se v

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

stan: složit stantake down a tent

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

báseň: složit báseňcompose a poem

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

pay: ekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet

pay: pay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

vow: make a vow of loyaltysložit slib poslušnosti