Hlavní obsah

složit

Dokonavé sloveso

  1. (přeložit ap.) co fold (up) sthŽidle se dá snadno složit.The chair folds easily.složit ruce na prsoufold one's arms
  2. (v celek) co put sth together, assemble(sestavit) set up sth
  3. (vytvořit dílo) co compose, write sthsložit báseňwrite a poem
  4. (zkoušku) co pass sthSložil úspěšně zkoušku.He passed the exam.složit přísahutake an oath, (při nástupu do funkce) be sworn in
  5. (položit dolů) co put (down) sth, koho(srazit pěstí) knock sb down(protivníka na zem) fell sb
  6. (dát) co put(urovnat) arrange, tidy (up) sth
  7. (zaplatit) co pay (in)(uložit částku) deposit sthsložit kauciza koho bail sb out, za co (za byt ap.) make a deposit on sth
  8. (funkci ap.) co resign (from) sth, give up, renounce sth

Vyskytuje se v

kauce: bail sb out, give bail for sb, zálohu make a depositsložit kauci za koho

přísaha: take an oath, při nástupu do funkce be sworn insložit přísahu

slib: be sworn insložit slib prezident, porota ap.

stan: take down a tentsložit stan

záloha: make/put down/pay a deposit on sthsložit zálohu na co

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

báseň: compose a poemsložit báseň

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

pay: ekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet, ukládat/přispívat do fondu, na účet ap.

vow: make a vow of loyaltysložit slib poslušnosti

složit: fold one's armssložit ruce na prsou