Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) test(ing)(prověření vhodnosti) trial, try-out(kontrolní) check(ing)(prohlídkou) inspectionprovést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sthpodrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the testobstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer testpodrobit koho dechové zkoušcebreathalyze sb
  2. (předběžný test) check(u krejčího) fitting
  3. (test vědomostí) exam(ination), testpřijímací zkouškaentrance examinationpísemná/ústní zkouškawritten/oral examdělat/skládat zkouškutake/sit an examudělat/složit zkouškupass an examneudělat zkouškufail an exam
  4. (divadelní ap.) div., hud. rehearsal, run-through(nanečisto) hovor. dry run
  5. (pokus) tryStojí to za zkoušku.It's worth a try.

Vyskytuje se v

atestační: postgraduate examinationatestační zkouška

dělat: take/sit/do an examdělat zkoušku

generální: dress rehearsalgenerální zkouška

nanečisto: před konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)zkouška nanečisto

opravný: BrE resit, AmE retakeopravná zkouška, opravný termín

propadnout: fail the exampropadnout u zkoušky

přijímací: entrance examspřijímací zkoušky

rigorózní: PhD oral examination, BrE PhD vivarigorózní zkouška

skládat: take/sit an exam in sthskládat zkoušku z čeho

talentový: talent testtalentová zkouška

udělat: pass the examsudělat zkoušky

ústní: oral examinationústní zkouška

vstupní: entrance exam(ination)/interviewvstupní zkouška/pohovor

vyhodit: fail sbvyhodit koho od zkoušky

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

závěrečný: final examzávěrečná zkouška

obstát: stand the test, být dle očekávání pass musterobstát ve zkoušce

podrobit: test sth, put sth to the testpodrobit co zkoušce

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

u: sit an exambýt u zkoušky

vyletět: fail/flunk an examvyletět od zkoušky

vyrazit: fail sbvyrazit koho od zkoušky

vyhořet: fail an examvyhořet u zkoušky

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

flunk: flunk outvyletět/rupnout (u zkoušky)

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

level: BrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studenty

matriculation: matriculation exampřijímací zkouška (na VŠ)

midterm: midterm (exam)zkouška v polovině semestru

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

rehearsal: dress rehearsalgenerální (kostýmová) zkouška

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

screen: screen testkamerová zkouška

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

state: state examstátní zkouška, státnice

strength: strength testzkouška pevnosti

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

trial: on trialna zkoušku zapůjčit, zaměstnat ap.

examination: pass examinationsudělat zkoušky

zkouška: test sth, conduct a test of sthprovést zkoušku čeho