Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) test(ing)(prověření vhodnosti) trial, try-out(kontrolní) check(ing)(prohlídkou) inspectionprovést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sthpodrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the testobstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer testpodrobit koho dechové zkoušcebreathalyze sb
  2. (předběžný test) check(u krejčího) fitting
  3. (test vědomostí) exam(ination), testpřijímací zkouškaentrance examinationpísemná/ústní zkouškawritten/oral examdělat/skládat zkouškutake/sit an examudělat/složit zkouškupass an examneudělat zkouškufail an exam
  4. (divadelní ap.) div., hud. rehearsal, run-through(nanečisto) hovor. dry run
  5. (pokus) tryStojí to za zkoušku.It's worth a try.

Vyskytuje se v

atestační: atestační zkouškapostgraduate examination

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

generální: generální zkouškadress rehearsal

nanečisto: zkouška nanečistopřed konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)

opravný: opravná zkouška, opravný termínBrE resit, AmE retake

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přijímací: přijímací zkouškyentrance exams

rigorózní: rigorózní zkouškaPhD oral examination, BrE PhD viva

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

talentový: talentová zkouškatalent test

udělat: udělat zkouškypass the exams

ústní: ústní zkouškaoral examination

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

závěrečný: závěrečná zkouškafinal exam

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

podrobit: podrobit co zkoušcetest sth, put sth to the test

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

u: být u zkouškysit an exam

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

exam: entrance/admission examspřijímací zkoušky

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

flunk: flunk outvyletět/rupnout (u zkoušky)

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

level: BrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studenty

level: BrE A level= všeobecná zkouška pro sedmnáctileté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu

matriculation: matriculation exampřijímací zkouška (na VŠ)

midterm: midterm (exam)zkouška v polovině semestru

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

rehearsal: dress rehearsalgenerální (kostýmová) zkouška

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

screen: screen testkamerová zkouška

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

state: state examstátní zkouška, státnice

strength: strength testzkouška pevnosti

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

test: nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraní

test: screen testkamerová zkouška při výběru herců pro role

test: working testprovozní zkouška

test: wearing testzkouška opotřebení

trial: on trialna zkoušku zapůjčit, zaměstnat ap.

examination: pass examinationsudělat zkoušky