Hlavní obsah

exam [ɪgˈzæm]

Podstatné jméno

  1. hovor.zkouška školní ap.pass/fail the examudělat/neudělat zkouškuentrance/admission examspřijímací zkouškytake/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čehogive examszkoušet učitel ap.
  2. hl. AmE, med.vyšetření, prohlídka

Vyskytuje se v

GCSE: maturitní zkouška, maturitaGCSE (exam)

diploma: státní závěrečná zkouškadiploma exam

matriculation: přijímací zkouška (na VŠ)matriculation exam

midterm: zkouška v polovině semestrumidterm (exam)

sign up: přihlásit se ke zkoušcesign up for an exam

state: státní zkouška, státnicestate exam

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přijímací: přijímací zkouškyentrance exams

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

udělat: udělat zkouškypass the exams

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

závěrečný: závěrečná zkouškafinal exam

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

reparát: dělat reparátresit (the exam)

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

u: být u zkouškysit an exam

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

zkouškový: během zkouškového obdobíduring the exam period

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam