Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) at(hned vedle) by, next to(nedaleko) near sthNemám to u sebe.I don't have it on me.bitva u ...the battle of ...mít co u sebehave sth on one, (s sebou) have sth with onebýt u mocibe in poweru stoluat the table
  2. (v prostředí) at(spolu s) with(v) inhospoda u Lvathe Lion Innu moře rekreaceat/by the seasideu koho (doma)at sb's (place)u babičkyat grandma's (place)u nás(odkud jsem) where I'm from, (doma) at our place, (v zemi) in our country
  3. (část něčeho) of sthkapsa u kalhottrouser pocket, pocket of the trousers
  4. (lékaře ap.) atu lékařeat the doctor'sbýt u zkouškysit an exam
  5. (příslušného úřadu ap.) before(soudu) in(registrovaný ap.) with
  6. (co se týče) with(tělesně) in(v případě) in sb's caseU velryb tomu tak není.This is not the case with whales.problémy u některých pacientůproblems in some patients
  7. (pracovní příslušnost) for(ve skupině) in, with
  8. (v, při)u příležitosti čehoat the occasion of sth

Vyskytuje se v

bag: pracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašekbag boy

barber: u holičeat the barber's

bedside: u lůžka koho nemocnéhoat sb's bedside

bell: zvonek u dveřídoor bell

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

checkout: fronta u pokladnycheckout line

cling: držet se u mocicling to power

courtesy: pracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašekcourtesy clerk

defend: hájit se (u soudu) proti žalobědefend a lawsuit

dentist: u zubařeat the dentist's

ecstatic: být u vytržení z čehobe ecstatic about/over sth

fireside: u krbu u ohněby the fireside

flunk: vyletět/rupnout (u zkoušky)flunk out

grandma: u (mé) babičkyat (my) grandma's (place)

interview: být u pohovoru na cobe interviewed for sth

klatch: kávový dýchánek, dýchánek u (šálku) kávycoffee klatch

mom: u (mé) mámy domaat (my) mom's (place)

mum: u (mé) mámy domaat (my) mum's (place)

occasion: u příležitosti čehoon/at the occasion of sth

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

pending: žaloba je (podána) u soudupráv. action is pending

person: při sobě, u sebe mít ap.form. on one's person

plunge: podprsenka s (hlubokým) výstřihem do UU-plunge bra

power: být u mocibe in power

riverside: piknik u řekyriverside picnic

roadside: motorest, restaurace u silniceroadside cafe

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

sea: u mořeby the sea

seaside: prázdniny u mořeseaside holiday

shore: (blízko) u břehuin shore

source: daň (vybíraná) srážkou u zdrojetax deducted at source

speak: U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátuSpeaking.

table: sedět u stolu, sednout si ke stolusit at the table

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

battle: bitva u Slavkovathe Battle of Austerlitz

court: Byl u soudu kvůli ...He was in court for ...

fuck: Je mi to u prdele., Na to úplně seru.I don't give a fuck (about it).

it: Tady je/U telefonu Max.It's Max.

kick: Byl z toho u vytržení.He got a kick out of it.

lakeside: u jezeraby the lakeside

minute: Za chvilku jsem u vás.I'll be with you in a minute.

relaxing: U vaření si prý odpočine.She finds cooking relaxing.

sit: sedět u stolusit at the table

speaking: Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...Speaking of which...

use: Mohu si u Vás odskočit?Can I use your bathroom?

with: Je to stejné i u jiných sportů.It is the same with other sports.

babička: u (mé) babičky doma ap.at (my) grandma's

kadeřník: u kadeřníkaat the hairdresser's

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

moc: být u moci strana ap.be in power

moře: u moře rekreace ap.at the seaside

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přepážka: u přepážkyat the counter

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

doma: U nás doma.At our place.

lékař: u lékařeat the doctor's

mít: Nemám to u sebe.I don't have it on me.

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

kolo: být páté kolo u vozube a fifth wheel

koryto: přen. být u korytabe on the gravy train