Hlavní obsah

next [nekst]

Číslovka

Příslovce

  • dále, pak, potomWhat's next?Co bude dál?The news is next.Následují zprávy.

Vyskytuje se v

minute: the next minutevzápětí, hned nato

moment: the next momenthned na to, vzápětí zmizel ap.

next door: be next door to sthbýt hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.

but: next but onepřespříští

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

next door: live next doorbydlet vedle soused

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

time: next/this timepříště/tentokrát

world: the next worldpříští život

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.