Hlavní obsah

following [ˈfɒləʊɪŋ]

Vyskytuje se v

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

following: the followingnásledující věc(i)

nose: follow one's nosejít rovnou za nosem pořád rovně

suit: follow suitudělat totéž co druhý, ctít barvu v kartách

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování, doléčení

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

jít: následovat follow sb, navštívit ap. go to see sbjít za kým

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

příklad: follow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an examplevzít si z koho/čeho příklad

rada: follow sb's adviceřídit se čí radou

stopa: track sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sthjít po stopě koho/čeho

vzor: following the example of sb, po způsobu in the manner of sbpo vzoru koho

zabývat se: follow up sthzabývat se dále/podrobněji čím

znění: worded as follows ...následujícího znění ...

mnou: Follow me.Pojďte za mnou.

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.

po: go down the road, follow the roadjít po cestě

pokyn: follow instructionsdržet se pokynů

příčina: for the following reasonsz následujících příčin

přísný: follow a strict dietdržet přísnou dietu

řídit se: follow sb's adviceřídit se čí radou

sledovat: We are being followed.Sledují nás.

šipka: follow the arrowsjít podle šipek

vidina: follow the vision of sthjít za vidinou čeho

vyplývat: It follows that ...Z toho vyplývá, že ...

vzít: follow sb's examplevzít si příklad z koho

za: He followed me.Šel za mnou.

způsob: as follows, in the following waynásledujícím způsobem

pata: follow hot on sb's heels, pronásledovat be in hot pursuit of sbbýt komu v patách

šlépěj: follow in sb's footstepspřen. jít ve šlépějích koho

example: follow sb's examplevzít si příklad z koho, řídit se příkladem koho