Hlavní obsah

pata

Vyskytuje se v

Achilles: Achillova pataAchilles heel

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

vytáhnout: vytáhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

vytrhnout: vytrhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

hotly: hotly pursued by sbs kým v patách, těsně pronásledovaný kým

stilted: stav. stilted archklenba se zvýšenou patou

tail: be on sb's tailbýt komu v patách, být v závěsu za kým, pověsit se komu na paty

tip: from tip to toeod hlavy až k patě