Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) headBolí mě hlava.I have a headache.Točí se mi hlava.I feel giddy.po hlavě skočit ap.head firstbolení hlavyheadache
  2. (rozum) head, brain, wit
  3. (mysl) mind, head
  4. (paměť) memory, head(vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head
  5. (jedinec) person, headna hlavu osobuper head/capita/person
  6. (vedoucí osobnost) head, chiefhovor. top dog
  7. (část) head(střed kola ap.) hub(houby) cap

Vyskytuje se v

padlý: padlý na hlavuhloupý off one's trolley, strange in the head, screw-loose, trhlý BrE, hovor. barmy, barking mad

vrtat: vrtat hlavoupůsobit starosti komu make* sb wonder, a trápit niggle (away) at (the back of) sb's mind

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

bolení: bolení hlavyheadache

bolest: bolest hlavyheadache

kočičí: kočičí hlavycobbles(tones)

opěrka: opěrka hlavyheadrest, bezpečnostní v autě též head restraint

pohodit: pohodit hlavoutoss/jerk one's head

pokrývka: pokrývka hlavyheadwear, i šátek ap. head covering, hl. ochranná, pomocná ap. headgear, klobouk, čepice ap. hat

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

snímací: snímací hlavascan head, čtecí read head

stoj: stoj na hlavě/rukouheadstand/handstand

stoupat: stoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

stoupnout: stoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

tlouct se: tlouct se do hlavy silně litovatbe regretful about sth, regret sth

bolet: Bolela mě hlava.I had a headache.

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasushake one's head

motat se: Motá se mi hlava.My head is spinning.

narazit: narazit hlavou do čehohit one's head against sth

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

po: po hlavěheadlong

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

pohazovat: pohazovat hlavoutoss/jerk one's head

pokývat: pokývat hlavounod one's head

pozdravit: pozdravit koho kývnutím hlavyrecognize sb with a nod

praštit: praštit koho do hlavybash sb on the head

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

přepočet: v přepočtu na hlavuper capita

rozbolet (se): Rozbolela ji hlava.She got a headache.

skákat: skákat po hlavě do vodydive

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

trefit: Trefil ho míčem do hlavy.He hit him in the head with the ball.

třeštit: Třeští mi hlava.I have a splitting headache.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.He won't bite your head off.

vstávat: Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.It made my hair stand on end.

výpočet: výpočet z hlavymental calculation

vystrčit: Vystrčil hlavu z okna.He poked his head out of the window.

zakroutit: zakroutit hlavoushake one's head

zamotat se: Nějak se mi zamotala hlava.I got a dizzy spell.

zatočit se: Zatočila se mi z toho hlava.It made my head spin.

zavrtět: zavrtět hlavoushake one's head

brouk: nasadit komu brouka do hlavyput a bee in sb's bonnet

horký: Je to horká hlava., Má horkou hlavu.He is hot-headed.

lámat: lámat si hlavu s čímrack one's brains over sth

ležet: ležet v hlavě komutrápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mind

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

poplést: poplést komu hlavubewitch, enchant sb

pořádek: nemít to v hlavě v pořádkuhave bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loose

prohnat: prohnat komu kulku hlavoublow sb's brains out

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

rodina: být hlava rodinybe the head of the family, hovor. wear the pants

střep: mít hlavu jako střephave a splitting headache

utrhnout: přen. utrhnout komu hlavu silně potrestat ap.bite sb's head off

věšet: Nevěšte hlavu.Don't hang your head.

vrtat: Vrtá mi hlavou, zda ...It makes me wonder if ..., již déle It's been niggling at the back of my mind ...

vtloukat: vtloukat komu co do hlavyhammer/drum/pound sth into sb's head

vzhůru: Hlavu vzhůru!Cheer up!, Keep your head up!

zachovat: zachovat si chladnou hlavukeep a cool head

zamotat: zamotat komu hlavuvyvolat zmatení puzzle sb, úspěch ap. turn sb's head, milostně pobláznit infatuate sb

bend: bend one's headsklonit hlavu

bit: rock bitvalivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

cool: lose one's coolztratit hlavu

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

head: heads or tailshlava/panna nebo orel při házení mincí

headache: headache pillsprášky na bolest hlavy

household: head of householdhlava domácnosti

hunch: hunch forwardshrbit se, nahrbit se, přikrčit hlavu v mírném předklonu s pozvednutými rameny

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

mental: mental arithmeticpočítání z hlavy

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

ostrich: přen. ostrich policypštrosí politika, strkání hlavy do písku před problémy

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

scissors: scissors kicknůžky, střela přes hlavu ve fotbale

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou