Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) headBolí mě hlava.I have a headache.Točí se mi hlava.I feel giddy.po hlavě skočit ap.head firstbolení hlavyheadache
  2. (rozum) head, brain, wit
  3. (mysl) mind, head
  4. (paměť) memory, head(vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head, řidč. calculate sth mentally
  5. (jedinec) person, headna hlavu osobuper head/capita/person
  6. (vedoucí osobnost) head, chiefhovor. top dog
  7. (část) head(střed kola ap.) hub(houby) cap

Vyskytuje se v

padlý: hloupý off one's trolley, strange in the head, screw-loose, trhlý BrE, hovor. barmy, barking madpadlý na hlavu

vrtat: působit starosti komu make* sb wonder, a trápit niggle (away) at (the back of) sb's mindvrtat hlavou

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

bolení: headachebolení hlavy

bolest: headachebolest hlavy

kočičí: cobbles(tones)kočičí hlavy

opěrka: headrest, bezpečnostní v autě též head restraintopěrka hlavy

pohodit: toss/jerk one's headpohodit hlavou

pokrývka: headwear, hatpokrývka hlavy

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

snímací: scan head, čtecí read headsnímací hlava

stoj: headstand/handstandstoj na hlavě/rukou

stoupat: go to sb's headstoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.

stoupnout: go to sb's headstoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.

tlouct se: be regretful about sth, regret sthtlouct se do hlavy silně litovat

bolet: I had a headache.Bolela mě hlava.

bouchnout se: bang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sthbouchnout se hlavou/do hlavy o co

jít: I can't get my head around it., I don't get it.Nejde mi to do hlavy. nechápu to

kroutit: shake one's headkroutit hlavou při nesouhlasu

motat se: My head is spinning.Motá se mi hlava.

narazit: hit one's head against sthnarazit hlavou do čeho

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

po: headlongpo hlavě

podepřít: support one's head (with one's hand)podepřít si hlavu (rukou)

pohazovat: toss/jerk one's headpohazovat hlavou

pokývat: nod one's headpokývat hlavou

pozdravit: recognize sb with a nodpozdravit koho kývnutím hlavy

praštit: bash sb on the headpraštit koho do hlavy

proběhnout: A thought ran through my mind.Hlavou mi proběhla myšlenka.

přepočet: per capitav přepočtu na hlavu

rozbolet (se): She got a headache.Rozbolela ji hlava.

skákat: diveskákat po hlavě do vody

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

trefit: He hit him in the head with the ball.Trefil ho míčem do hlavy.

třeštit: I have a splitting headache.Třeští mi hlava.

uhodit se: He banged his head against ...Uhodil se hlavou o ...

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

vstávat: It made my hair stand on end.Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

výpočet: mental calculationvýpočet z hlavy

vystrčit: He poked his head out of the window.Vystrčil hlavu z okna.

zakroutit: shake one's headzakroutit hlavou

zamotat se: I got a dizzy spell.Nějak se mi zamotala hlava.

zatočit se: It made my head spin.Zatočila se mi z toho hlava.

zavrtět: shake one's headzavrtět hlavou

brouk: put a bee in sb's bonnetnasadit komu brouka do hlavy

horký: He is hot-headed.Je to horká hlava., Má horkou hlavu.

lámat: rack one's brains over sthlámat si hlavu s čím

ležet: trápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mindležet v hlavě komu

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

poplést: bewitch, enchant, becharm sbpoplést komu hlavu

pořádek: have bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loosenemít to v hlavě v pořádku

prohnat: blow sb's brains outprohnat komu kulku hlavou

prorazit: Don't bang your head against a brick wall.Hlavou zeď neprorazíš!

provětrat: clear one's head, odreagovat se take one's mind off thingsprovětrat si hlavu

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

rodina: be the head of the family, hovor. wear the pantsbýt hlava rodiny

střep: have a splitting headachemít hlavu jako střep

věšet: Don't hang your head.Nevěšte hlavu.

vtloukat: hammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sbvtloukat komu co do hlavy

vzhůru: Cheer up!, Keep your head up!Hlavu vzhůru!

zachovat: keep a cool headzachovat si chladnou hlavu

zamotat: vyvolat zmatení puzzle sb, úspěch ap. turn sb's head, milostně pobláznit infatuate sbzamotat komu hlavu

bend: bend one's headsklonit hlavu

bit: rock bitvalivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

cool: lose one's coolztratit hlavu

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

head: heads or tailshlava/panna nebo orel při házení mincí

headache: headache pillsprášky na bolest hlavy

household: head of householdhlava domácnosti

hunch: hunch forwardshrbit se, nahrbit se, přikrčit hlavu v mírném předklonu s pozvednutými rameny

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

mental: mental arithmeticpočítání z hlavy

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

ostrich: přen. ostrich policypštrosí politika, strkání hlavy do písku před problémy

put: put a bullet through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

scissors: scissors kicknůžky, střela přes hlavu ve fotbale

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

sick: sick headache= migréna, bolest hlavy doprovázená nevolností

socket: tech. socket headimbusová hlava šroubu

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

tax: capitation taxdaň z hlavy

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

ache: I have a headache, stomach ache and toothache.Bolí mě hlava, břicho a zuby.

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

cheer up: Cheer up!Hlavu vzhůru!

complain: She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

give: It gives me a headache.Z toho mě bolí hlava.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.

through: The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.

chin: hovor. Chin up!Hlavu vzhůru!, Usměj se!

trousers: wear the trousersbýt hlavou rodiny, mít rozhodující slovo