Hlavní obsah

above [əˈbʌv]

Předložka

  1. nad čím/co, výš než co výškově, úrovníHe lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.five degrees above zeropět stupňů nad nulou
  2. přes co hluk ap., více než co jiný hluktalk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

Příslovce

  1. nahoře, navrchufrom aboveshora, svrchu, z výšky
  2. shora, výše v textu ap.the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný
  3. (and) above (a) víc, (a) výš než daná hodnota

Vyskytuje se v

all: především, v prvé řadě, hlavněabove all

board: poctivý, čestný, korektníabove board

cut: být výrazně lepší než kdo/cobe a cut above sb/sth

else: ze všeho nejvíc, především, víc než co jinéhoabove all else

marry above: vdát se nad své poměry do vyšších kruhůmarry above osf

over: (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čehoover and above

average: nad průměremabove (the) average

ground: pod/nad zemíbelow/above ground

mention: výše uvedený ve smlouvěthe above mentioned

reproach: perfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknoutabove/beyond reproach

sea: 100 metrů nad mořem100 meters above sea level

see: viz výše/nížesee above/below

suspicion: (být) mimo podezření(be) above suspicion

put: Řadí/Staví zdraví před peníze.She puts health before/above money.

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

příjem: nadprůměrný příjemabove-average income

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

výše: viz výšesee above

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

nad, nade: Bydlí nade mnou.He lives above me.

nula: pět stupňů nad nuloufive degrees above zero

průměr: nad průměremabove the average

seshora: pohled seshoraview from above

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vznášet se: Vrtulník se vznášel nad ...The helicopter hovered above ...

vznést se: vznést se nad mrakyrise above the clouds

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion

above: (a) víc, (a) výš než daná hodnota(and) above