Hlavní obsah

board [bɔːd]

Sloveso

  1. sth nastoupit, nasednout do čeho vlaku, letadla, jít na palubu čeho lodiFlight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.board a planenastoupit do letadlaboarding platformnástupní plošina u dveří autobusu ap.
  2. stravovat se kde

Slovní spojení

baseboard billboard blackboard board and lodging board game boardroom boardwalk breadboard bulletin board cardboard chalkboard checkerboard cheeseboard chessboard chipboard chopping board circuit board clapboard clapperboard clipboard cupboard cutting board dartboard dashboard diving board drainboard draining board draughts board drawing board floorboard full board half board hardboard headboard inboard ironing board keyboard mortar board motherboard noticeboard outboard plasterboard printed circuit board school board scoreboard seaboard shipboard sideboard signboard skateboard skirting board sounding board springboard starboard storyboard surfboard switchboard whiteboard

Vyskytuje se v

board: the boardvedení, rada, výbor organizace

executive: the executive (committee)/boardvýkonný výbor, výkonná rada organizace ap.

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

boarding: stav. floor boardingprkenná podlaha

chairman: chairman of the boardpředseda představenstva

conciliation: conciliation board/commissionsmírčí komise

director: board of directorssprávní rada společnosti

distribution: elektr. distribution boardrozvodná deska

free: ekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží

game: table/board gamestolní/desková hra

gypsum: gypsum boardsádrokarton deskový

match: tech. match-boarddeska s perem a drážkou

notice: notice boardnástěnka, vývěska

number: number boardčíselná tabule

parole: parole boardvýbor schvalující podmínečné propuštění

pastry: pastry boardvál (na těsto)

plug-in: plug-in boardpřídavná/výměnná/zásuvná deska

president: President of the Board of Educationpředseda školské rady místní

pulp: pulp boarddřevitá lepenka

race: text. race (board)člunková dráha

rolling: rolling board(kuchyňský) vál

step: step boardstupátko schodů

supervisory: ekon. supervisory boarddozorčí rada

tourist: tourist boardúřad cestovního ruchu

treasury: BrE Treasury Boardfinanční rada poradní finanční sbor

trustee: board of trusteesdozorčí rada hl. neziskových organizací

byt: board and lodgingbyt a strava

deskový: board gamedesková hra

hra: card/board gamekaretní/stolní hra

internátní: boarding schoolinternátní škola

kreslicí: drawing boardkreslicí prkno

lístek: boarding passpalubní lístek do letadla a na loď

lišta: BrE skirting board, AmE baseboardpodlahová lišta

mantinel: boardingnaražení na mantinel v hokeji

obecní: municipal council/board/authorityobecní rada/zastupitelstvo/úřad

paluba: board sth, go aboard, go on board a sthnastoupit na palubu čeho

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

panel: information boardinformační panel

penze: full board, AmE American planplná penze hotelová ap.

pilník: nail file, smirkový emery boardpilník na nehty

popisovací: writing boardpopisovací tabule

prkno: board sth upzabednit co prkny

při: when boarding (the plane)při nástupu na palubu (letadla)

rada: board of directorsekon. správní rada

rýsovací: drawing/drafting boardrýsovací prkno

skokanský: diving boardskokanské prkno

správní: board of directorsekon. správní rada v akciové společnosti

stolní: board gamesstolní hry

strava: board and lodgingubytování se stravou

tabule: BrE notice/AmE bulletin boardvývěsní tabule

ubytování: board and lodgingubytování a strava

vývěsní: BrE notice boardvývěsní tabule

základní: mother boardvýp. základní deska počítače

žehlicí: ironing board, hl. k žehlení rukávů pressboardžehlicí prkno

loď: board a ship, embarknastoupit na loď

nastoupit: board the plane, form. enplane, emplanenastoupit do letadla

pobít: board sth uppobít co prkny

prkenný: board fenceprkenná ohrada

půda: myšlenka ap. get across, být přijat be taken on boardpadnout na úrodnou půdu

baffle: baffle (board)ozvučnice, deflektor, usměrňovač