Hlavní obsah

board [bɔːd]

Sloveso

  1. sth nastoupit, nasednout do čeho vlaku, letadla, jít na palubu čeho lodiFlight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.board a planenastoupit do letadlaboarding platformnástupní plošina u dveří autobusu ap.
  2. stravovat se kde

Slovní spojení

baseboard billboard blackboard board and lodging board game boardroom boardwalk breadboard bulletin board cardboard chalkboard checkerboard cheeseboard chessboard chipboard chopping board circuit board clapboard clapperboard clipboard cupboard cutting board dartboard dashboard diving board drainboard draining board draughts board drawing board floorboard full board half board hardboard headboard inboard ironing board keyboard mortar board motherboard noticeboard outboard plasterboard printed circuit board school board scoreboard seaboard shipboard sideboard signboard skateboard skirting board sounding board springboard starboard storyboard surfboard switchboard whiteboard

Vyskytuje se v

baffle: baffle (board)ozvučnice, deflektor, usměrňovač

executive: the executive (committee)/boardvýkonný výbor, výkonná rada organizace ap.

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

boarding: stav. floor boardingprkenná podlaha

boarding: stav. roof boardingpodklad krytiny, bednění střechy

chairman: chairman of the boardpředseda představenstva

conciliation: conciliation board/commissionsmírčí komise

director: board of directorssprávní rada společnosti

distribution: elektr. distribution boardrozvodná deska

free: ekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží

game: table/board gamestolní/desková hra

gypsum: gypsum boardsádrokarton deskový

match: tech. match-boarddeska s perem a drážkou

notice: notice boardnástěnka, vývěska

number: number boardčíselná tabule

parole: parole boardvýbor schvalující podmínečné propuštění

pastry: pastry boardvál (na těsto)

plug-in: plug-in boardpřídavná/výměnná/zásuvná deska

president: President of the Board of Educationpředseda školské rady místní

pulp: pulp boarddřevitá lepenka

race: text. race (board)člunková dráha

rolling: rolling board(kuchyňský) vál

step: step boardstupátko schodů

supervisory: ekon. supervisory boarddozorčí rada

tourist: tourist boardúřad cestovního ruchu

treasury: BrE Treasury Boardfinanční rada poradní finanční sbor

trustee: board of trusteesdozorčí rada hl. neziskových organizací

byt: byt a stravaboard and lodging

deskový: desková hraboard game

hra: karetní/stolní hracard/board game

internátní: internátní školaboarding school

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

lišta: podlahová lištaBrE skirting board, AmE baseboard

mantinel: naražení na mantinel v hokejiboarding

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

paluba: nastoupit na palubu čehoboard sth, go aboard, go on board a sth

palubní: palubní lístekboarding pass/card

palubní: palubní počítač(on-)board computer

panel: informační panelinformation board

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

popisovací: popisovací tabulewriting board

prkno: zabednit co prknyboard sth up

prkno: rýsovací prknodrawing board

prkno: žehlicí prknoironing board

při: při nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)

rada: ekon. správní radaboard of directors

rada: ekon. dozorčí radasupervisory board

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

skokanský: skokanské prknodiving board

správní: ekon. správní rada v akciové společnostiboard of directors

stolní: stolní hryboard games

strava: ubytování se stravouboard and lodging

tabule: vývěsní tabuleBrE notice/AmE bulletin board

ubytování: ubytování a stravaboard and lodging

vývěsní: vývěsní tabuleBrE notice board

základní: výp. základní deska počítačemother board

žehlicí: žehlicí prknoironing board, hl. k žehlení rukávů pressboard

loď: nastoupit na loďboard a ship, embark

nastoupit: nastoupit do letadlaboard the plane, form. enplane, emplane

paluba: na palubě letadlaon board a plane, aboard a plane

pobít: pobít co prknyboard sth up

prkenný: prkenná ohradaboard fence

půda: padnout na úrodnou půdumyšlenka ap. get across, být přijat be taken on board