Hlavní obsah

feed [fiːd]

Slovesopt&pp fed

  1. sb sth (na)krmit, nasytit koho čím, dát najíst komuwell feddobře živený
  2. sb/sth (u)živit, nasytit koho/co rodinu ap.
  3. on sth živit se čím, žrát, požírat co zvíře
  4. sát dítě mléko, sb kojit, krmit koho mateřským mlékem
  5. sth to sth zásobovat, napájet co čím, (plynule) dodávat co kam plyn, elektřinu ap.
  6. sth into sth zasunout, vložit, dávat co do čeho do přístroje ap.feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu
  7. sth podávat, dodávat, posouvat co materiál do strojetech. feed pipepřívodní trubkatech. feed tablepodávací stůl
  8. sb sth přen. krmit koho čím lžemi ap.

Vyskytuje se v

admission: admission (fee)vstupné

brokerage: brokerage (fee)provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléře

tuition: tuition (fees)školné na univerzitě ap.

cancellation: cancellation feestorno poplatek

enrolment: enrolment feezápisné

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fee: entrance feevstupné

fee: school feeškolné

fee: arbitration feearbitrážní poplatek

fee: licence feelicenční/koncesionářský poplatek

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

fee: contingent feeprovize právníkovi procenta z vysouzené částky

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

fee-paying: fee-paying studentsstudenti samoplátci

finder: finder's feenálezné

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

magazine: magazine-fedzásobníkem plněný, se zásobníkem

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

school: school feeškolné

spectator: spectator feespoplatky diváků

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

autorský: autorské poplatky z čehoroyalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)

kojenecký: kojenecká láhevfeeding bottle, AmE nursing bottle

koncesionářský: koncesionářské poplatky televizní ap.licence fees

láhev: kojenecká láhevfeeding/AmE nursing/řidč. sucking bottle

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

poplatek: účtovat si poplatek za cocharge a fee for sth

posuv: posuv páskutape feed

příspěvek: členské příspěvkymembership fee/dues/contribution/subscription

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

krmit: krmit koho/co z láhvebottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottle

krmit: krmit koho lžičkouspoon-feed sb, feed sb with a spoon

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

nažrat se: dát nažrat psovifeed the dog

přesytit: být (už) přesycen čímbe sated with sth, hovor. be fed up with sth

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

živený: dobře živenýwell-fed

chuť: zkazit komu chuťput sb off his/her feed

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

plný: mít plné zuby čehobe sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sth

po: mít až po krk čehobe sick of sth, be fed up to the teeth with sth

ručička: vodit koho za ručičkuspoon-feed sb

zkazit: zkazit chuť komuput sb off his/her feed

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth