Hlavní obsah

feed [fiːd]

Slovesopt&pp fed

  1. sb sth (na)krmit, nasytit koho čím, dát najíst komuwell feddobře živený
  2. sb/sth (u)živit, nasytit koho/co rodinu ap.
  3. on sth živit se čím, žrát, požírat co zvíře
  4. sát dítě mléko, sb kojit, krmit koho mateřským mlékem
  5. sth to sth zásobovat, napájet co čím, (plynule) dodávat co kam plyn, elektřinu ap.
  6. sth into sth zasunout, vložit, dávat co do čeho do přístroje ap.feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu
  7. sth podávat, dodávat, posouvat co materiál do strojetech. feed pipepřívodní trubkatech. feed tablepodávací stůl
  8. sb sth přen. krmit koho čím lžemi ap.

Vyskytuje se v

brokerage: brokerage (fee)provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléře

tuition: tuition (fees)školné na univerzitě ap.

cancellation: cancellation feestorno poplatek

enrolment: enrolment feezápisné

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fee: entrance feevstupné

feed: well feddobře živený

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

finder: finder's feenálezné

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

magazine: magazine-fedzásobníkem plněný, se zásobníkem

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

school: school feeškolné

spectator: spectator feespoplatky diváků

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

autorský: royalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)autorské poplatky z čeho

kojenecký: feeding bottle, AmE nursing bottlekojenecká láhev

koncesionářský: licence feeskoncesionářské poplatky televizní ap.

láhev: feeding/AmE nursing/řidč. sucking bottlekojenecká láhev

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

poplatek: charge a fee for sthúčtovat si poplatek za co

posuv: tape feedposuv pásku

příspěvek: membership fee/dues/contribution/subscriptiončlenské příspěvky

vlastnit: hold in feepráv. absolutně vlastnit

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

krmit: bottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottlekrmit koho/co z láhve

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

nažrat se: feed the dogdát nažrat psovi

přesytit: be sated with sth, hovor. be fed up with sthbýt (už) přesycen čím

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

živený: well-fed, well feddobře živený

chuť: put sb off his/her feedzkazit komu chuť

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

plný: be sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sthmít plné zuby čeho

po: be sick of sth, be fed up to the teeth with sthmít až po krk čeho

ručička: spoon-feed sb, rozmazlovat nanny sbvodit koho za ručičku

zkazit: put sb off his/her feedzkazit chuť komu

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

admission: admission (fee)vstupné