Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (vyplněný) čeho full of sth, filled with sth(nacpaný lidmi ap.) (over)crowdedplný životafull of lifetech. plná pneumatika bez dutinysolid tyredopr. plná čára na silnicisolid lineplný nos(nasal) stuffiness, stuffy nose
  2. (úplný, naprostý) full, completeplné jízdnéfull farevoj. plná polnífull combat gear(práce na) plný úvazekfull-time jobpráv. plná mocpower of attorney, procurationv plném zněníunabridged
  3. (postava ap.) stoutform. portly, corpulent, plump

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckyhrát ap. at full blast, jet ap. at full throttle, s maximálním vypětím flat out

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

polní: plná polnífull kit/combat gear

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

smog: plný smogu město ap.smoggy

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

zbroj: v plné zbrojiin full armour

energie: plný energiefull of energy

pecka: Měl rádio puštěné na plný pecky.He had the radio on at full blast.

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

zpola: jen zpola plnýonly half-full

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

American: American planplná penze v hotelu

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

capacity: capacity crowdplná návštěvnost, maximální počet diváků při vyprodaném stavu

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

continuous: continuous lineplná čára

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému

justification: with justificationplným právem

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

line: solid lineplná čára silniční ap.

loaded: loaded with ironyplný ironie

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

refill: refill the tanknatankovat/dotankovat do plné (nádrže)

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

right: as of rightplným právem, podle práva

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

solid: solid lineplná čára

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

gangbuster: go/be going gangbustersskvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyn