Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) (the) whole (of), all (the), entirecelý denthe whole daypo celém světěworldwide, all around the worldcelé jméno úplnéfull name
  2. (neporušený) in one piece(nerozbitý) unbroken(nezraněný) unharmedmat. celé číslowhole number, integer
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) allexpr.(plný) fullcelou věčnostfor ages, for an eternity

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

pepř: pepř celý nemletýpeppercorn(s)

po: po celý co obdobíthroughout sth

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: na/po celém světěall around/over the world

svět: celý světthe whole world

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

necelý: za necelý rokin less than a year

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

utratit: Utratil jsem za to celé jmění.I spent a fortune on it.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.

život: na celý životfor life

být: To je celý on.That's just like him.

age: down (through) the agespo celé věky

best: at its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

clear: clear across the statepřes celý stát

coast: coast to coastod pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

fullness: in its fullnessv celém rozsahu, bez výjimek

hand: loď. all handscelá posádka

lather: in a lather (of sweat)celý zpocený

long: all year longpo celý rok

long: the whole day longpo celý den

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný

quiver: be all in a quivercelý se třást

refund: full refund, refund in fullvrácení celé částky

rogues' gallery: rogues' gallery of sthcelá sbírka, přehlídka nežádoucích jevů

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

world: all over the worldpo celém světě

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all: all weekcelý týden

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

eager: He was eager to do it.Byl celý žhavý to udělat.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

entire: the entire daycelý den

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

over: people from all over the worldlidé z celého světa

point: five point threepět celých tři

point: Five point seven.Pět celých sedm.

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

throughout: throughout the worldpo celém světě

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.