Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (desetinné místo) pointpřekládá se konkrétní hodnotou daného čísla, point slouží jako ekvivalent pro desetinnou čárkužádná celá dvě desetiny 0,2zero point two
  2. ob.(hodina) the hourv celou (hodinu)at the top of the hour

Vyskytuje se v

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

celý: full namecelé jméno úplné

noc: all night long, the whole nightcelou noc

nota: semibreve, AmE whole notecelá nota

pepř: peppercorn(s)pepř celý nemletý

po: throughout sthpo celý co období

řada: a whole range of sthcelá řada čeho škála ap.

svět: all around/over the worldna/po celém světě

život: all one's life, one's whole life (long)celý život

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

necelý: in less than a yearza necelý rok

nula: zero point fivenula celá pět (desetin)

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

rozmontovat: They dismantled the whole machine.Celý stroj rozmontovali.

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

třást se: I am shaking all over.Celý se třesu.

utratit: I spent a fortune on it.Utratil jsem za to celé jmění.

zavalit: Mud buried the entire village.Bahno zavalilo celou vesnici.

žhavý: I was eager to do it.Byl jsem celý žhavý udělat to.

být: That's just like him.To je celý on.

age: down (through) the agespo celé věky

best: at its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.

clear: clear across the statepřes celý stát

coast: coast to coastod pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

fullness: in its fullnessv celém rozsahu, bez výjimek

hand: loď. all handscelá posádka

lather: in a lather (of sweat)celý zpocený

long: all year longpo celý rok

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný

quiver: be all in a quivercelý se třást

refund: full refund, refund in fullvrácení celé částky

rogues' gallery: rogues' gallery of sthcelá sbírka, přehlídka nežádoucích jevů

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

world: all over the worldpo celém světě

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all: all weekcelý týden

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

eager: He was eager to do it.Byl celý žhavý to udělat.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

over: people from all over the worldlidé z celého světa

point: five point threepět celých tři

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

throughout: throughout the worldpo celém světě

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of thatkromě toho nadto

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.