Hlavní obsah

necelý

Vyskytuje se v

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

noc: all night long, the whole nightcelou noc

nota: semibreve, AmE whole notecelá nota

pepř: peppercorn(s)pepř celý nemletý

po: throughout sthpo celý co období

řada: a whole range of sthcelá řada čeho škála ap.

svět: all around/over the worldna/po celém světě

život: all one's life, one's whole life (long)celý život

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

necelý: in less than a yearza necelý rok

nula: zero point fivenula celá pět (desetin)

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

rozmontovat: They dismantled the whole machine.Celý stroj rozmontovali.

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

třást se: I am shaking all over.Celý se třesu.

utratit: I spent a fortune.Utratil jsem celé jmění.

zavalit: Mud buried the entire village.Bahno zavalilo celou vesnici.

žhavý: I was eager to do it.Byl jsem celý žhavý udělat to.

být: That's just like him.To je celý on.

best: at its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.

clear: clear across the statepřes celý stát

coast: coast to coastod pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

fullness: in its fullnessv celém rozsahu, bez výjimek

hand: loď. all handscelá posádka

lather: in a lather (of sweat)celý zpocený

long: all year longpo celý rok

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný

quiver: be all in a quivercelý se třást

refund: full refund, refund in fullvrácení celé částky

rogues' gallery: rogues' gallery of sthcelá sbírka, přehlídka nežádoucích jevů

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

world: all over the worldpo celém světě

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all: all weekcelý týden

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

eager: He was eager to do it.Byl celý žhavý to udělat.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

over: people from all over the worldlidé z celého světa

point: five point threepět celých tři

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

throughout: throughout the worldpo celém světě

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.

celý: full namecelé jméno úplné