Hlavní obsah

world [wɜːld]

Podstatné jméno

 1. svět, země(koule) planetaall over the worldpo celém světě
 2. the Arab worldarabský svět
 3. this worldtento životthe next worldpříští život
 4. říše zvířat ap.

Přídavné jméno

 1. světový významempolit. world powersvětová mocnost/velmoc
 2. world languagesvětový jazyk

Fráze

 1. worlds apart naprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudy
 2. the best of both worlds to nejlepší z obojího jen klady a žádné zápory ze dvou či více věcí
 3. a world of difference between sth and sth propastný rozdíl mezi čím a čím
 4. (not) for the world za nic na světě, ani za nic
 5. hovor.do sb the world of good udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.
 6. in the world na (celém) světě, vůbec při zdůraznění
 7. in the world proboha, sakra zdůraznění otázky při překvapení ap.
 8. a (wo)man of the world světaznalý člověk kterého nic nepřekvapí

Vyskytuje se v

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

champion: world championmistr světa

cruise: world cruiseplavba kolem světa

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

language: world languagesvětový jazyk

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

order: world ordersvětové uspořádání politické

physical: physical worldreálný svět

service: BBC World Servicezahraniční vysílání BBC

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

underdeveloped: underdeveloped worldrozvojový svět

weary: world-wearyunavený životem

wonder: Seven Wonders of the Worldsedm divů světa

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

over: people from all over the worldlidé z celého světa

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

mistrovství: mistrovství světaWorld Championship, fotbalové, ragbyové World Cup

okolní: okolní světthe outside world

pohár: světový pohárWorld Cup

první: první světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWI

pupek: pupek světanavel of the world

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

svět: na/po celém světěall around/over the world

svět: celý světthe whole world

svět: sport. mistr(ovství) světaworld champion(ship)

svět: onen světthe world beyond, the life to come

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

svět: vydat se do světaset out in the world

světový: sport. světový rekord/šampionát/pohárworld record/championship/cup

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

světový: světové jazykyworld languages

udělat: udělat komu dobředo sb good, hovor. velmi do sb the world of good

válka: hist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/II

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

celý: po celém světěworldwide, all around the world

cestovat: cestovat kolem světatravel round the world

hluboký: nejhlubší jezero na světěthe world's deepest lake

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

říše: říše zvířatanimal world

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

svět: největší na světělargest in the world

světově: světově známýworld-famous

vzniknout: Kdy vznikl svět?When did the world come into existence?

růžový: dívat se na svět růžovými brýlemilook at the world through rose-coloured glasses

svět: Svět je malý.It's a small world.

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

zařezaný: spát jako zařezanýsleep like a log, be dead to the world