Hlavní obsah

starý

Přídavné jméno

  1. (vysokého věku) old(letitý) agednejstarší člověk na světěthe oldest man in the worldstará pannazast. spinster, hanl. old maidstarý mládenec(old) bachelor
  2. (určitého věku) old, aged, of ageJak je starý?How old is he?Jsou stejně staří.They are (of) the same age.být stejně starý jako kdobe sb's age
  3. (historický) (age-)old(prastarý) ancientStaré Městothe Old Townstarý Římancient Romebibl. Starý zákonthe Old Testament
  4. (opotřebovaný ap.) old, used(z druhé ruky) second-hand(potraviny) stalestarý chleba okoralýstale breadstarý papírwaste paperstaré železoscrap iron
  5. (zastaralý) old-fashioned, outmoded, antiquated
  6. (předešlý) old, previous, paststarý rok končícíold/past year
  7. (dlouholetý) old

Vyskytuje se v

panna: stará pannaosamělá žena old maid, spinster

vojna: stará vojnavojenský vysloužilec old-timer, veteran

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

chlípník: starý chlípníkdirty old man

Říman: staří Římanéthe ancient Romans

starý: stará pannazast. spinster, hanl. old maid

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

železo: staré železoscrap (iron)

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

mnohem: Je mnohem starší.He's much older.

: Stará se o ně.He looks after them.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

starší: můj starší bratrmy older/elder/big brother

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

bag: stará škatuleold bag

bastard: chudák starápoor bastard

bat: stará ochechule/megera/babaslang. old bat

beggar: chudák starápoor beggar

brother: mladší/starší bratryounger/elder brother

brownfield: nevyužívané pozemky s chátrající zástavbou, pozemky se starou zátěžíbrownfield land/sites

citizen: starší (spolu)občané důchodcisenior citizens

elderly: starší párelderly couple

lag: recidivista, starý kriminálníkold lag

maid: stará pannahanl. old maid

old: starý mládenecold bachelor

Rome: starý Římancient Rome

son: starší/mladší synelder/younger son

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

tend: Stará auta jsou často hlučná.Old cars tend to be noisy.

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

twice: Je dvakrát starší než já.He is twice as old as me., He is twice my age.

mládenec: starý mládenecneženatý muž bachelor