Hlavní obsah

starat se

Nedokonavé sloveso

  1. (pečovat) o koho/co care for sb/sth, look after sb/sth, take care of sb/sth, attend to sbStará se o dvě děti.She looks after two kids.
  2. (dbát) o co look after sth, take care of sth(dohlížet) see to/about sth(spravovat) handle sthstarat se o domácnostlook after the household
  3. (opatřovat) o co provide, supply sth
  4. (zajímat se) o co mind sth, care about sth, be concerned with sthStarej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.O to se nestarej. do toho ti nic neníThat is none of your business.

Vyskytuje se v

: Stará se o ně.He looks after them.

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

protective: be protective towards sbochraňovat koho, starat se, pečovat o koho úzkostlivě

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho