Hlavní obsah

bát se

Vyskytuje se v

se, si: bát sebe afraid

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

drug: úřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřadDrug Enforcement Administration/Agency

frightened: bát se, děsit se čehobe frightened of sth

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

of: bát se, mít strach z koho/čehobe scared of sb/sth

police: pořádková policie, oddíl pro boj s výtržníkyriot police

scared: bát se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe scared of sb/sth

squad: protidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotikydrug squad

tsar: pověřenec pro boj s drogamidrug czar

free: Nebojte se zeptat.Feel free to ask.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!