Hlavní obsah

bát se

Nedokonavé sloveso

  1. (mít strach z) čeho be afraid/scared of sth, fear sth(silně) dread sth, apprehendform. be fearful of sthNeboj se!Don't be afraid!, (neměj obavu) Don't worry!Čeho se bojíš?What are you afraid of?
  2. (trnout) o koho/co fear for sb/sth(mít starost) worry, be worried about/for sb/sthToho bych se nebál.I wouldn't worry about that.
  3. (být bázlivý) be fearful(nesměle) be timid

Vyskytuje se v

se, si: bát sebe afraid

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

afraid: be afraid for sb/sthbát se o koho/co

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

frightened: be frightened of sthbát se, děsit se čeho

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.