Hlavní obsah

scared [skeəd]

Vyskytuje se v

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

scare: scare tacticzastrašovací taktika

scare: run scaredzděšeně utíkat, přen. (z)panikařit

scare: give sb a scarevyděsit koho

scare: bomb scaremožný výskyt bomby skryté ap.

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

strach: mít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sth

strach: nahánět komu strachscare sb

strach: dostat strachget scared

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

polekat: Polekal jsi mě.You scared/startled me.

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.