Hlavní obsah

scared [skeəd]

Vyskytuje se v

scare: strašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti kohoscare the hell/life/vulg. shit out of sb

scared: of sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čehoscared to death, scared stiff

of: bát se, mít strach z koho/čehobe scared of sb/sth

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

strach: mít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sth

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

polekat: Polekal jsi mě.You scared/startled me.

pants: (vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsitscare the pants off someone