Hlavní obsah

scared [skeəd]

Vyskytuje se v

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

scared: scared to death, scared stiffof sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čeho

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit