Hlavní obsah

scared [skeəd]

Vyskytuje se v

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

scare: scare tacticzastrašovací taktika

scare: run scaredzděšeně utíkat, přen. (z)panikařit

scare: give sb a scarevyděsit koho

scare: bomb scaremožný výskyt bomby skryté ap.