Hlavní obsah

nahnat

Dokonavé sloveso

  1. (zahnat na místo) koho/co kam drive sb/sth swh(dobytek) run sth swh
  2. přen.(dostat) co kam drive, bring sth (in)to sth
  3. přen.(vystrašit)nahnat komu strachmake sb afraid, (vyděsit) scare, frighten sb, give sb a fright

Vyskytuje se v

hrůza: nahánět/nahnat hrůzu komuterrify sb, give sb a fright, hovor. give sb the creeps

afraid: make sb afraidnahnat strach komu, vystrašit koho

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

instil: instil fear in sb(postupně) nahnat strach komu

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre