Hlavní obsah

drive [draɪv]

Slovesopt drove, pp driven

  1. řídit auto ap., jet v autě jako řidič ap.drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu
  2. sb swh zavézt, odvézt, svézt koho kam
  3. pohánět stroj ap.
  4. into sth zarazit, zatlouct, vrazit co do čeho hřebík, klín
  5. napálit ve fotbale ap., odpálit míček v golfu
  6. against sth hnát (se) vítr ap., valit se proud vody kam
  7. sb/sth swh hnát, zahnat koho/co kamdrive down pricesstlačit/srazit ceny
  8. to sth dohnat, donutit, přinutit k čemudrive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

Vyskytuje se v

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

driving: tech. driving axlehnací náprava

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.