Hlavní obsah

through [θruː]

Předložka

 1. sth skrz co, čím, přes coEnter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.go through sthprojít co/čím, zažít co v životěput sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu cothrough trainzrychlený vlak nestavící všudeno through roadslepá ulice dopravní značenícut throughproříznoutbite throughprokousnout, prokousat
 2. přes co, napříč čím cestovat ap.
 3. na červenou ap. - projetHe went/drove through a red light.Jel na červenou.
 4. v čem, po celém čem těle ap., v rámci čeho společnosti ap.The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.
 5. po dobu čeho, během (celého) čehoHe kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.
 6. AmE(až) do kdy včetněopen Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle
 7. sth kvůli čemu, pro co, vzhledem k čemuHe has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.
 8. pomocí čeho, čím, za užití čeho jakým způsobem
 9. prostřednictvím, přes, skrze koho
 10. get sth throughprosadit, protlačit co návrh v parlamentu
 11. get through sth projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.
 12. go through sth projít si, prohlédnout co seznam, soupis ap.

Vyskytuje se v

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pain barrier: go through the pain barrierpřekon(áv)at se, jít nad své možnosti, jít za hranice svých možností přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

pass: pass throughprojít, procházet stadiem ap.

peep: peep throughsth vykukovat být vidět

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud

pilot: pilot throughprotlačit zákon v parlamentu ap.

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

rake: rake through sthprohledávat co hromadu ap.

riffle: riffle (through)sth prolistovat, proletět (rychle) co knihu ap.

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

rush through: rush sth throughsfouknout, narychlo udělat co

search: search (through)sth prohledat, prohledávat co psací stůl ap.

seep: seep (through)prosakovat, prosáknout, pronikat voda ap., unikat plyn

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

sift: sift (through)sth (pečlivě) projít, prozkoumat, prohledat trosky, archiv ap.

soaked: soaked (through)promočený, promáčený, promoklý

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

through: get through sthprojít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.

trawl: trawl (through)pročesávat, prohledávat, prohrabávat (se) záznamy ap.

troll: troll through sth(zběžně) procházet, projít co

walk through: walk sb throughsth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.

wash: wash over/throughsb zaplavit, zalít koho pocity ap.

weave: weave (one's way) throughproplétat se, kličkovat kudy

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

age: down (through) the agespo celé věky

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

bore: bore a hole through sthprovrtat co

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

bulldoze: bulldoze sth throughprotlačit, vynutit si co přijetí návrhu ap.

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

chomp: chomp one's way through sthzbaštit, zdlábnout, zblajznout co

clear: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

customs: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drill: drill throughprovrtat

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

intercession: through the intercession of sbna přímluvu

jostle: jostle one's way through sth(pro)tlačit se kudy

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

official: through official channelsúřední cestou

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

run: run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.

rust: rust throughprorezivět

scramble: scramble through sthprodírat se, drát se kudy

shine: shine throughprosvítat, vysvítat, prozařovat přes mraky

trickle: trickle throughprosáknout informace ap.

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout co

force: He forced his way through the crowd.Prodral se davem.

zigzag: The river zigzags through the countryside.Řeka se klikatí krajinou.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

během: throughout sth, all through sthběhem celého čeho

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

mít: be through sthmít už za sebou co

naskrz: through and throughskrz naskrz

proclít: clear the goods (through customs), clear customsproclít zboží

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

přehled: manage sth without difficulty, sail through sthzvládnout co s přehledem

přímluva: through/by/at sb's intercessionna čí přímluvu

přímý: direct/through trainžel. přímý vlak

vinou: through one's own faultvlastní vinou

vpůli: be halfway throughbýt napůl cesty kde

vyjít: fail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall throughnevyjít nezdařit se

vytrpět: go through (a lot) of sufferingvytrpět si své hodně

za: be through sthmít za sebou

zabrat: být poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringerdostat zabrat

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

letmo: scan, flip throughletmo projít časopis ap.

odbytý: When I am through with it.Až to budu mít odbyté.

pozorovat: watch sth through binocularspozorovat co dalekohledem

proběhnout: He just ran through my office.Mojí kanceláří jenom proběhl.

prostředek: through the middle of the streetprostředkem ulice

přepojit: Can you put me through to ...Můžete mě přepojit na ...

spojit: Can you put me through to ...?Můžete mě spojit s ...?

včetně: from Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Fridayod pondělí do pátku včetně

vystřídat: change jobs several times, go through several jobsvystřídat několik zaměstnání

zavonět: The smell of coffee filled/wafted through the air.Zavoněla káva.

lhát: hovor. He's lying through his teeth.Lže, jako když tiskne.

morek: to the core, through and throughdo morku kostí skrz naskrz

mourovatý: pay through the nosehovor. platit jako mourovatý

odřený: scrape through, squeak through/by sthprolézt/projít co s odřenýma ušima zkoušku ap.

proklouznout: slip through sb's fingersproklouznout komu mezi prsty

provrtat: put a bullet through sb/sth, slang. plug sbprovrtat koho/co kulkou

růžový: look at the world through rose-coloured glassesdívat se na svět růžovými brýlemi

vidět: I can see right through you.Vidím ti až do žaludku.

vlastní: through no fault of one's ownne vlastní vinou

vykřesat se: pull through/roundvykřesat se z toho z nemoci ap.

vyskočit: go through/hit the roofvyskočit z kůže rozčílit se