Hlavní obsah

through [θruː]

Předložka

 1. sth skrz co, čím, přes coEnter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.go through sthprojít co/čím, zažít co v životěput sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu cothrough trainzrychlený vlak nestavící všudeno through roadslepá ulice dopravní značenícut throughproříznoutbite throughprokousnout, prokousat
 2. přes co, napříč čím cestovat ap.
 3. na červenou ap. - projetHe went/drove through a red light.Jel na červenou.
 4. v čem, po celém čem těle ap., v rámci čeho společnosti ap.The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.
 5. po dobu čeho, během (celého) čehoHe kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.
 6. AmE(až) do kdy včetněopen Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle
 7. sth kvůli čemu, pro co, vzhledem k čemuHe has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.
 8. pomocí čeho, čím, za užití čeho jakým způsobem
 9. prostřednictvím, přes, skrze koho
 10. get sth throughprosadit, protlačit co návrh v parlamentu
 11. get through sth projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.
 12. go through sth projít si, prohlédnout co seznam, soupis ap.

Vyskytuje se v

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pain barrier: go through the pain barrierpřekon(áv)at se, jít nad své možnosti, jít za hranice svých možností přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

pass: pass throughprojít, procházet stadiem ap.

peep: peep throughsth vykukovat být vidět

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud

pilot: pilot throughprotlačit zákon v parlamentu ap.

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put through: put sth throughsth prohnat co čím přístrojem, podrobit co čemu mechanickému procesu, schvalování ap., dát k projednání oficiální organizaci ap.

rake: rake through sthprohledávat co hromadu ap.

riffle: riffle (through)sth prolistovat, proletět (rychle) co knihu ap.

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

rush through: rush sth throughsfouknout, narychlo udělat co

search: search (through)sth prohledat, prohledávat co psací stůl ap.

seep: seep (through)prosakovat, prosáknout, pronikat voda ap., unikat plyn

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

see through: see sth throughdovést až do konce co

sift: sift (through)sth (pečlivě) projít, prozkoumat, prohledat trosky, archiv ap.

soaked: soaked (through)promočený, promáčený, promoklý

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk through: talk sb throughsth provést koho čím výkladem, vysvětlit co komu podrobně

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

trawl: trawl (through)pročesávat, prohledávat, prohrabávat (se) záznamy ap.

troll: troll through sth(zběžně) procházet, projít co

walk through: walk sb throughsth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.

wash: wash over/throughsb zaplavit, zalít koho pocity ap.

weave: weave (one's way) throughproplétat se, kličkovat kudy

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

age: down (through) the agespo celé věky

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

agency: through the agency of sb/sthprostřednictvím koho/čeho

bore: bore a hole through sthprovrtat co

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

bulldoze: bulldoze sth throughprotlačit, vynutit si co přijetí návrhu ap.

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

chomp: chomp one's way through sthzbaštit, zdlábnout, zblajznout co

clear: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

customs: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drill: drill throughprovrtat

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

intercession: through the intercession of sbna přímluvu

jostle: jostle one's way through sth(pro)tlačit se kudy

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

official: through official channelsúřední cestou

pass: pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

run: run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.

rust: rust throughprorezivět

scramble: scramble through sthprodírat se, drát se kudy

shine: shine throughprosvítat, vysvítat, prozařovat přes mraky

trickle: trickle throughprosáknout informace ap.

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout co

force: He forced his way through the crowd.Prodral se davem.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

put through: I will put you through.Přepojím Vás.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

zigzag: The river zigzags through the countryside.Řeka se klikatí krajinou.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

mít: mít už za sebou cobe through sth

naskrz: skrz naskrzthrough and through

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

přímluva: na čí přímluvuthrough/by/at sb's intercession

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

vpůli: být napůl cesty kdebe halfway through

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vytrpět: vytrpět si své hodněgo through (a lot) of suffering

za: mít za seboube through sth

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

letmo: letmo projít časopis ap.scan, flip through

odbytý: Až to budu mít odbyté.When I am through with it.

pozorovat: pozorovat co dalekohledemwatch sth through binoculars

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.