Hlavní obsah

zlé

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zlo) evilv dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin
  2. (nelaskavost)mít komu co za zléhold sth against sb, (vinit) blame sb for sthNic ve zlém.(bez urážky) No offence., (nevykládej si to špatně) No hard feelings.

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly

zlý: zlý duchevil spirit

zlý: zlý úmyslevil intention, práv. malice

zlý: zlé časybad/hard times

zlý: zlé znameníbad sign, foreboding

zlý: zlé zprávybad news

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

vicious: vicious dogzlý pes

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.