Hlavní obsah

dobré

Podstatné jméno, rod střední

  • (the) good, rightpo dobrémamicably, peacefullyvyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicablymluvit v dobrém o komspeak highly of sb

Vyskytuje se v

co: co nejlepšías good as possible

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

dobrý: být v dobré kondicibe in good shape

dobrý: je dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sth

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

advice: the best piece of advicenejlepší rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

best: best of its kindnejlepší svého druhu

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

bode: bode wellbýt dobrým znamením

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

deal: get a good deal on sthudělat dobrý obchod s čím

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

evening: Good evening!Dobrý večer!

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu

next: the next bestdruhý nejlepší jako alternativa k nejlepšímu

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

op: photo op(dobrá) příležitost k focení

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím

relationship: have a good relationship with sbdobře vycházet, mít dobré vztahy s kým

repair: keep sth in repairudržovat co v dobrém stavu

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

story: bedtime storypohádka na dobrou noc

superior: be sb's superior in sthbýt v čem lepší než kdo

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

taste: good tastedobrý vkus

tear down: tear down sb's reputationnahlodat/podrýt čí (dobrou) pověst

temper: be in a good tempermít dobrou náladu

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek