Hlavní obsah

next [nekst]

Číslovka

Příslovce

  • dále, pak, potomWhat's next?Co bude dál?The news is next.Následují zprávy.

Vyskytuje se v

minute: the next minutevzápětí, hned nato

moment: the next momenthned na to, vzápětí zmizel ap.

next door: be next door to sthbýt hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.

but: next but onepřespříští

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

next door: live next doorbydlet vedle soused

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

time: next/this timepříště/tentokrát

world: the next worldpříští život

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.

horizont: v horizontu čeho časověwithin a period of (next) sth

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend

dál: A co bude dál?And what's next?

další: Další, prosím!Next, please!

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

příště: Až ji potkáš příště ...When you next see her ...

příští: příští týdennext week

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

uvidět: Uvidíme se příští týden.See you next week.

vedle: soused od vedlenext-door neighbour

vedlejší: ve vedlejší místnosti(in the room) next door, in the adjacent room

vedlejší: u vedlejšího stoluat the next table

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

půl: Čistota půl zdraví.Cleanliness is next to godliness.