Hlavní obsah

next [nekst]

Číslovka

Příslovce

  • dále, pak, potomThe news is next.Následují zprávy.

Vyskytuje se v

moment: hned na to, vzápětí zmizel ap.the next moment

next: vedle, (hned) u koho/čehonext to sb/sth

next door: být hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.be next door to sth

but: přespříští, ob jedennext but one

come up: Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.Coming up (next) ...

kin: nejbližší příbuzný/příbuznínext of kin

neighbour: soused od vedlenext-door neighbour

sometime: někdy příští týdensometime next week

time: příště/tentokrátnext/this time

world: příští životthe next world

early: začátkem příštího měsíceearly next month

horizont: v horizontu čeho časověwithin a period of (next) sth

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend

další: Další, prosím!Next, please!

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

příště: Až ji potkáš příště ...When you next see her ...

příští: příští týdennext week

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

uvidět: Uvidíme se příští týden.See you next week.

vedlejší: ve vedlejší místnosti(in the room) next door, in the adjacent room

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

půl: Čistota půl zdraví.Cleanliness is next to godliness.

minute: vzápětí, hned natothe next minute