Hlavní obsah

nejbližší

Přídavné jméno

  1. (místně) the nearest(i citově) the closest
  2. (časově) next(nejdříve možný) the earliest (possible), the soonestv nejbližší doběin the next few days
  3. (nejdůvěrnější)nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

blízký: blízký vztah(close) association

blízký: blízcí příbuzníclose relatives

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

blízký: co nejbližšías close as possible

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

close: the closest friendnejbližší přítel

close: close relativeblízký příbuzný

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

family: immediate familynejbližší rodina

further: further informationbližší informace

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

near: the nearestnejbližší

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co