Hlavní obsah

nejbližší

Přídavné jméno

  1. (místně) the nearest(i citově) the closest
  2. (časově) next(nejdříve možný) the earliest (possible), the soonestv nejbližší doběin the next few days
  3. (nejdůvěrnější)nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

close: nejbližší přítelthe closest friend

examination: při bližší prohlídceon closer examination

family: nejbližší rodinaimmediate family

further: bližší informacefurther information

kin: nejbližší příbuzný/příbuznínext of kin

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

near: nejbližšíthe nearest

soon: v blízké době hl. se záporemany time soon, anytime soon

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth

blízký: blízký vztah(close) association