Hlavní obsah

further [ˈfɜːðə]

Přídavné jméno

  1. další, dodatečnýfurther informationbližší informaceuntil further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakwithout further adobez dalších okolků
  2. vzdálenější

Vyskytuje se v

afield: dále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místechfurther/farther afield

concern: pokud jde o koho/co, co se týče koho/čehoas far as sb/sth is concerned

cry: (na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čehoa far cry from sth

far: jak dalece, do jaké míryhow far

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

further: pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čímgo further with sth, take sth further

near: široko dalekonear and far

notice: až do odvoláníuntil further notice

removed: from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.far removed

tell: pokud vímas far as I can tell

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

left: krajní levicefar left

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

north: daleký sever polární oblastFar North

way: kousek dála little way further

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

know: Pokud vím ...as far as I know ...

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

remember: pokud si vzpomínámas far as I remember

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

pravice: krajní pravicethe far right

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

být: Není to daleko.It is not far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

uveřejnit: Nebylo to dosud uveřejněno.It has not been published so far.

: už roku 1250as far back as in 1250

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line