Hlavní obsah

možná

Částice

  • (třeba) maybe(snad) perhapspotenciální možnost též pomocí may před slovesemMožná to neví.Maybe he doesn't know it.Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.Možná bychom mohli ...We might ...

Příslovce

  • je možnépossiblyco možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

Vyskytuje se v

důsledek: (možné) důsledky čehoimplications of sth

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

případný: případný možnýpotential, představitelný conceivable

všechen, všechna, všechno: všechno možnéall kinds of things

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

prakticky: Je to prakticky nemožné.It is virtually impossible.

hazard: at all hazardspřes možná rizika

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

scare: bomb scaremožný výskyt bomby skryté ap.

terrible: be terrible at/with sthbýt nemožný v čem, přen. být nepoužitelný, hovor. být marný na co

thing: all kinds of thingsvšechno možné

it: It's possible that ...Je možné, že ...

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

possible: It is possible that ...Je možné, že ...

realm: It's not beyond the realms of reality.Není to nemožné.

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

would: Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?

hook: by hook or (by) crookvšemi (možnými) prostředky, za každou cenu