Hlavní obsah

possibly [ˈpɒsɪblɪ]

Vyskytuje se v

as: as ... as possibleco nej ...

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

make: make sth possibleumožnit co

many: as many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho

soon: as soon as possibleco nejdříve

fast: as fast as possibleco nejrychleji

it: It's possible that ...Je možné, že ...

long: as long as possibleco nejdéle

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

would: Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?

possible: as ... as possibleco nej- nejvyšší možnou měrou