Hlavní obsah

whenever [wenˈevə]

Vyskytuje se v

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

když: vždycky, kdyžwhenever, every time when

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

zachtít se: Kdykoli se mi zachce.Whenever I like/please.

zlíbit se: kdykoli se mi zlíbíwhenever I choose/like