Hlavní obsah

whenever [wenˈevə]

Vyskytuje se v

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

když: whenever, every time whenvždycky, když

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

zachtít se: Whenever I like/please.Kdykoli se mi zachce.

zlíbit se: whenever I choose/likekdykoli se mi zlíbí

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.