Hlavní obsah

kdykoli, kdykoliv

Vyskytuje se v

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

zachtít se: Kdykoli se mi zachce.Whenever I like/please.

zlíbit se: kdykoli se mi zlíbíwhenever I choose/like

time: kdykolivany time

get: kdykoliv mám příležitost ...whenever I get the chance ...

whenever: Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.He avoided conflict whenever possible.