Hlavní obsah

every [ˈevrɪ]

Vyskytuje se v

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

each: each and everyúplně každý, všichni do jednoho

fibre: with every fibre of one's beingcelou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.

inch: every inch of sthkaždičký kousek čeho

inch: every inch sthkaždým coulem jako co

last: every lastkaždý, každičký co, co až do posledního

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

once: once every ...jednou za ..., každý(ch) ...

other: every otherkaždý druhý den, měsíc ap.

other: every otherkaždý jiný, všechny ostatní

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

turn: at every turnkaždou chvíli

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

imaginable: every/all imaginablevšemožný

respect: in every respectve všech ohledech

second: every second daykaždý druhý den

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

other: every other dayobden

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

cranny: search every nook and crannyprohledat každou skulinu/každý kout

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.