Hlavní obsah

once [wʌns]

Příslovce

  1. jednou, jedenkrátonce a dayjednou denněonce too oftenaž příliš častonot onceani jednouthis oncetentokrátonce-in-a-lifetime(zcela) jedinečný, neopakovatelný jen jednou za život
  2. once every ... jednou za ..., každý(ch) ...
  3. kdysi

Vyskytuje se v

moon: once in a blue moonjednou za uherský rok, skoro nikdy

once: once every ...jednou za ..., každý(ch) ...

removed: (once) removedz druhého kolene bratranec ap.

again: once againještě jednou, znovu

for: for this time/oncepro tentokrát

go: going (once), (going) twice, ... gonepoprvé, podruhé, ... prodáno vyvolávání při dražbě

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

upon: Once upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...

week: once a weekjednou týdně

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

time: once upon a timebylo nebylo začátek pohádky

čas: once in a whilejednou za čas

jednou: once again/moreještě jednou

provždy: once (and) for alljednou provždy

ročně: once a yearjednou ročně

tentokrát: for once, just this once(pouze) pro tentokrát

život: once in a lifetimejednou za život

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

když: Once you are here.Když už jsi tu.

týden: once/twice a weekjednou/dvakrát za týden

za: once in a whilejednou za čas

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně