Hlavní obsah

week [wiːk]

Podstatné jméno

  1. týdenonce a weekjednou týdně
  2. (working) week pracovní týden40-hour weekčtyřicetihodinový (pracovní) týden

Vyskytuje se v

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

day: this day week(přesně) před týdnem

long: a week-longtýdenní

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

all: all weekcelý týden

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

time: three times a weektřikrát týdně

worth: a week's worth of foodzásoba jídla na týden

dvakrát: dvakrát týdnětwice a week

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

ob: ob den/týdenevery other day/week

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

kalendářní: kalendářní den/týden/rokcalendar day/week/year

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

minulý: minulý týden/roklast week/year

ozvat se: Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

polovina: ve druhé polovině týdnein the second half of the week

předminulý: předminulý týdenthe week before last

příští: příští týdennext week

shledaná: na shledanou zítra/za týdensee you tomorrow/in a week

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

týden: před týdnema week ago

týden: za týdenin a week

týden: koncem týdneby the end of the week

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

týdenní: týdenní pobytone-week stay

týdně: pětkrát týdněfive times a week

uvidět: Uvidíme se příští týden.See you next week.

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

za: za poslední týdenover the past week

za: od zítřka za týdentomorrow week

zítřek: od zítřka za týdena week (from) tomorrow, tomorrow week