Hlavní obsah

day [deɪ]

Podstatné jméno

 1. den kalendářní, 24 hodinthe day before yesterdaypředevčíremleap/bissextile daypřestupný denthis day week(přesně) před týdnemname the dayurčit datum svatby, důležité události ap.by dayve dneby the daydenně, za denday of remembrancevýročí, památný denseize the day(neváhat a) chopit se příležitostipráv. days of gracediskreční dny, doba odkladupráv. without dayodročeno na neurčito
 2. přen.časy, dobaearly dayszačátek, počátky

Podstatné jméno

 1. day after day den co den, den za dnem
 2. in this day and age v dnešní době
 3. have seen better days mít (už) nejlepší za sebou, nebýt nejnovější, něco pamatovat oděv ap.
 4. call it a day zabalit to, skončit co, nechat toho
 5. carry the day publ.zvítězit, být vítězem
 6. has had its day mít to nejlepší za sebou, být za zenitem
 7. make sb's day hovor.udělat radost komu
 8. one day, some day, one of these days jednoho dne, jednou, někdy v budoucnu
 9. the other day nedávno, před nedávnem

Vyskytuje se v

break: break of dayúsvit, rozbřesk, svítání

court: one's day in courtpříležitost říct svůj názor

day: day after dayden co den, den za dnem

Day-Glo: Day-Glo (colour)svítivá/reflexní/fosforová barva

end: at the end of the daynakonec po zvážení všeho

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna

light: see the light of dayspatřit světlo světa, vzniknout, zrodit se

night: day and night, night and dayve dne v noci

now: any day nowkaždou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké době

number: sb's/sth's days are numberedčí dny jsou sečteny, kdo to má spočítáno blíží se konec

order: order of the daypořad dne jednání ap., voj. denní rozkaz

other: the other daynedávno, před nedávnem, onehdy, tuhle

present: the present daydnešek, současnost, dnešní doba

present-day: present daysoučasnost, dnešek

rag: rag (day)studentská veselice, majáles studentů

rainy: save sth for a rainy dayschovat si co na horší časy myslet na zadní kolečka

Thanksgiving: Thanksgiving (Day)Den díkůvzdání

these: these daysv dnešní době, v současnosti, dnes

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

close: at the close of the dayna konci dne

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

day-to-day: ekon. day-to-day accommodationdenní půjčka/výpomoc

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

halcyon: halcyon dayszlaté časy

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

person: person-dayosoboden

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

saint: All saints' dayVšech svatých

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

working: working daypracovní den

yesterday: the day before yesterdaypředevčírem

yore: the days of yore(dávná) minulost

young: in my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada

a, an: twice a daydvakrát denně

and: day and nightdnem a nocí

couple: in a couple of daysza pár dnů

entire: the entire daycelý den

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

once: once a dayjednou denně

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

time: many times a daymnohokrát za den

tomorrow: the day after tomorrowpozítří

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

winter: winter's dayzimní den

clear: clear as dayjasný jako facka, nad slunce jasnější

fine: one fine dayjednoho krásného dne někdy v budoucnu

save: save the dayzachránit situaci

ambulantní: outpatient, day patient/caseambulantní pacient

během: during the day, in the daytime, za dne by dayběhem dne

boží: Christmas DayBoží hod vánoční

co: every day, day in day out, day by dayden co den

den: twice a daydvakrát za den

denně: three times a daytřikrát denně

denní: daylight, light of daydenní světlo

dopředu: seven days' noticeoznámení sedm dní dopředu

dveře: open dayden otevřených dveří

dvoufázový: twice-a-day training, training twice a daydvojfázový trénink

hod: Christmas/Easter DayBoží hod vánoční/velikonoční

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

máj: May DayPrvní máj

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

matka: Mother's DayDen matek

místnost: na škole apod. common room, v hotelu lounge, v nemocnici day room, sál assembly roomspolečenská místnost

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

ob: every other day/weekob den/týden

plodný: fertile daysplodné dny

polární: polar night/daypolární noc/den

postní: fast daypostní den

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

práce: Labour daySvátek práce

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

průvod: May Day paradeprvomájový průvod

reflexní: Day-Glo (colours)reflexní barvy

rozkládací: studio couch, sofa-bed, day bedrozkládací gauč v postel

smolný: off/unlucky daysmolný den

soudný: Judgement Daysoudný den

svátek: Labour/Mother's DaySvátek práce/matek

svatý: All Saints' Daycírk. Všech svatých

udělat: please sb, povzbudit cheer, hovor. make sb's dayudělat radost komu

velký: big dayvelký den

všední: weekday, working day, hl. AmE workdayvšední den

vylodění (se): Normandy landing, přen. D-dayvylodění v Normandii

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

celý: the whole daycelý den

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

do: It will be done within five days.Bude to hotovo do pěti dní.

dobře: Have a nice day.Měj(te) se dobře.

hezky: Have a nice day.Mějte se hezky.

kalendářní: calendar day/week/yearkalendářní den/týden/rok

mít: What a beautiful day it is today!To máme dnes hezky!

mít se: Have a nice day.Měj(te) se (hezky).

náročný: I had a hard day.Měl jsem náročný den.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

prospat: He spends most of the day sleeping.Většinu dne prospí.

průběh: in the course of time/the day/the yearv průběhu času/dne/roku

přes, přese: during the day, by daypřes den

půjčit si: We can rent a car for 50 dollars a day.Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.

rozednívat se: The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.Rozednívá se.

střídání: alternation of day and nightstřídání dne a noci

svítat: The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.Svítá.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

volno: take a few days offvzít si pár dní volno

výplata: payday/pay dayden výplaty

vzít si: I'll take one day off.Vezmu si den volno.

za: three times a daytřikrát za den

zářivý: shiny/shining/bright/slunečný sunny dayzářivý den

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zkracovat se: The days are getting shorter.Dny se zkracují.

zvážit: He weighed himself every day.Každý den se zvážil.

obraz: be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of thingsbýt v obraze informovaný ap.

přijít si: za vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field daypřijít si na své

spatřit: come into existence, first see the light (of day), objevit se appearspatřit světlo světa

starý: the good old daysstaré zlaté časy

usmát se: Every dog has its day.Na každého se jednou štěstí usměje.